Máte svojho obľúbeného predajcu časopisu Nota Bene, ktorého pravidelne podporujete kúpou časopisu? Chceli by ste mu vyjadriť svoju podporu aj iným spôsobom? Zapojte sa do súťaže o „Najobľúbenejšieho predajcu NOTA BENE“.

Súťaž vyhlasuje Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (OZ POD) a Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany – Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Domum.

Stačí, ak v čase od 01.06.2018 do 15.06.2018 pošlete svoj hlas predajcovi formou korešpondenčného lístka na adresu ZSS DOMUM, Bodona 55, 921 01 Piešťany alebo e-mailom na adresu domum@piestany.sk
v tvare (meno predajcu + registračné číslo predajcu; a meno a adresa hlasujúceho).

Počet hlasov od jedného hlasujúceho, resp. z jednej e-mailovej schránky je neobmedzený.

Výhercovia súťaže budú ocenení vecnými cenami – nákupnými poukážkami z HM TESCO. Z hlasujúcich budú vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí budú odmenení vecnou cenou zaslanou na adresu bydliska.

Organizátori veria, že aj prostredníctvom zapojenia sa do súťaže je možné povzdbudiť  predajcov a oni pocítia, že nie sú ľahostajní svojmu okoliu.

OZ POD Piešťany, Mestský úrad Piešťany – ZSS Domum

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972