Máte svojho obľúbeného predajcu časopisu Nota Bene, ktorého pravidelne podporujete kúpou časopisu? Chceli by ste mu vyjadriť svoju podporu aj iným spôsobom? Zapojte sa do našej súťaže o „Najobľúbenejšieho predajcu NOTA BENE“.


Súťaž vyhlasuje Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (OZ POD) a Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany – Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Domum.

Stačí, ak v čase od 01.06.2019 do 15.06.2019 pošlete svoj hlas predajcovi formou korešpondenčného lístka na adresu ZSS DOMUM, Bodona 55, 921 01 Piešťany
alebo e-mailom na adresu domum@piestany.sk v tvare (meno predajcu + registračné číslo predajcu; a meno a adresa hlasujúceho).

Počet hlasov od jedného hlasujúceho, resp. z jednej e-mailovej schránky je neobmedzený.

Výhercovia súťaže budú ocenení vecnými cenami – nákupnými poukážkami z HM TESCO.

Z hlasujúcich vyžrebujeme troch účastníkov, ktorí budú odmenení vecnou cenou zaslanou na adresu bydliska.

Veríme, že aj prostredníctvom Vášho zapojenia sa do súťaže povzbudíme našich predajcov a oni pocítia, že nie sú ľahostajní svojmu okoliu.

OZ POD Piešťany, Mestský úrad Piešťany – ZSS Domum

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972