Termín zápisu určuje Mesto Piešťany na základe všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. Tento rok sa uskutoční v piatok 6. apríla a v sobotu 7. apríla.

Zápis prvákov pre školský rok 2018/2019 bude na školách

Základná škola M.R.Štefánika, Vajanského 35, Piešťany,

Základná škola, Holubyho 15, Piešťany,

Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany,

Základná škola, Brezová 19, Piešťany,

Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany

v piatok 06. 04. 2018 od 14.00 h do 18.00 h a v sobotu 07. 04. 2018 od 08.00 h do 12.00 h.

Povinnosťou rodičov ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2018 šesť rokov,  zapísať ho na niektorú základnú školu. Na zápis je treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

-inf- Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972