Od 1. marca 2019 nastali na Mestskom úrade v Hlohovci personálne zmeny na vedúcich pozíciách. Z funkcie prednostky MsÚ po necelých štyroch rokoch odišla Denisa Bartošová, ktorá po komunálnych voľbách prijala ponuku opäť viesť Mestský úrad v Piešťanoch. Vo funkcii ju vystriedal doterajší vedúci kancelárie primátora Tomáš Borovský.

Nový prednosta MsÚ Tomáš Borovský prišiel do Hlohovca v roku 2015 z Mestského úradu
v Piešťanoch z pozície vedúceho právneho referátu. V júli 2015 sa stal vedúcim Kancelárie primátora. V januári 2016 sa stal konateľom Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., od augusta 2018 zastával aj funkciu konateľa v novo založenej spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.

„Z dôvodu novej pracovnej pozície na mestskom úrade sa oboch funkcií konateľov vzdal. Od 1. marca 2019 spoločnosť Mestská poliklinika Hlohovec vedie Mariana Páleníková, ktorá sa verejnosti predstavila na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Do Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. od apríla nastúpi na miesto konateľky Monika Budaiová,“ informovala Zuzana Hrinková Siebenstichová z MsÚ Hlohovec.

Mariana Páleníková väčšinu svojho profesionálneho života pôsobila v štátnej a verejnej správe. Dvanásť rokov bola prednostkou Mestského úradu v Žiari nad Hronom, posledné dva roky zastávala túto pozíciu na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom. Zároveň je členkou dozornej rady zdravotníckeho zariadenia uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s., ktorá je poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti a mesto v nej má menšinový podiel. Jej ambíciou je efektívne riadiť spoločnosť a dbať o jej rozvoj v prospech kvality poskytovaných služieb.

„Ďakujem Denise Bartošovej za štyri roky skvelej práce, ktorú odviedla pre naše mesto. Bola to pre mňa veľká škola pracovať s ňou po boku a želám jej, nech sa jej rovnako darí aj v rodných Piešťanoch. Chcem však poďakovať aj Tomášovi Borovskému, ktorý okrem vedenia kancelárie primátora zobral na seba aj úlohu vytiahnuť vodárenskú spoločnosť z červených čísel a v tomto roku aj rozbehnúť novú mestskú poliklinika Hlohovec. Na všetkých pozíciách odviedol skvelú prácu a teším sa na pokračovanie tejto spolupráce v jeho novej pozícii prednostu,“ zhodnotil doterajšiu spoluprácu primátor mesta Miroslav Kollár.

Nástup Denisy Bartošovej na post prednostky Mestského úradu v Piešťanoch potvrdil na februárovom rokovaní MsZ primátor Peter Jančovič, ktorý sa počas neho viac ráz sťažoval na zlý stav úradu.

TS/red

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972