Na predprázdninovom zasadaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 2. júla poslanci rokovali aj o pripomienkach k pripravovaným zmenám územného plánu. Jednou z oblastí, ktorej by sa zmeny dotkli, je aj biocentrum Malá Vrbina. Kým majitelia pozemkov žiadajú zmenu „plôch verejnej zelene“ na „plochy zariadení športu a rekreácie“, v rámci ktorej by sa tu mohlo aj stavať, najmä obyvatelia trajanského sídliska sú proti. Poslanci sa v tejto fáze rozhodli akceptovať pripomienky obyvateľov, žiadajú však, aby mesto rokovalo aj s vlastníkmi pozemkov o ich prevzatí. 

Tí by chceli po dlhých pätnástich rokoch zmenu alebo vysporiadať svoj majetok. „Vlastníci pozemkov v lokalite Malá Vrbina rešpektujú vznik biocentra. Všetci chceme, aby bolo zachované a slúžilo na radosť občanom mesta. Vážení prítomní, hľadáme spravodlivosť, žiadame, aby bolo dodržané to, čo bolo povedané pri vzniku biocentra pred pätnástimi rokmi,“ povedal za všetkých majiteľov vo svojom vystúpení Karol Karaba.

 

Správanie mesta k pozemkom ďalej označil majiteľ za konfiškáciu a konštatoval, že situácia nie je dlhé roky riešená. Požiadal o rešpektovanie základných ľudských práv, aby majiteľom bola zabezpečená primeraná náhrada, ktorá by kompenzovala finančné straty vzniknuté tak nevyužívaním vlastného majetku ako aj platieb dane za celých pätnásť rokov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S prezentáciou, ako to na Vrbine i ďalšej diskutovanej lokalite Sihoť – Heinola v súčasnosti vyzerá, prišiel poslanec Jozef Beňačka (nezávislý). Uviedol, že mesto sa rozvíja a výstavba je sučasťou rozvoja.

Avizované zmeny sa však nepáčia mnohým obyvateľom sídliska a pred rokovaním dostali zastupitelia množstvo mailov a protestov. Okrem plochy zelene má Vrbina veľký význam ako lokalita výskytu cenných rastlín (ohrozená orchidea kruštík) a živočíchov (mlok) či ako unikátny kúsok Lužného lesa , na čo poukázali Peter Jančovič (nezávislý) a Peter Tremboš (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Viacerí poslanci však vystúpili s tým, že okrem faktu, že lokalita je cenným územím a slúži ako verejná zeleň pre obyvateľov sídliska, treba povedať aj to, akým spôsobom sa naplnia požiadavky vlastníkov, ktorý chcú svoje pozemky užívať a nielen platiť dane. Peter Jančovič navrhoval napríklad úľavu na dani, to však podľa hlavného kontrolóra nebolo možné.

Niekoľko návrhov uznesení podala poslankyňa Eva Wernerová (nezávislá – Klub Spoločne pre Piešťany).  Poslanci nakoniec schválili pripomienku k zmene územného plánu,  ktorá prišla od obyvateľov a podporili zachovanie Malej Vrbiny v súčasnej kategorizácii v pomere hlasov 11  za, dvaja proti a štyria sa zdržali.

Zároveň požiadali mesto o spracovanie analýzy nákladov na odkúpenie alebo nájom pozemkov v lokalite Malá Vrbina, rokovanie s vlastníkmi pozemkov, zabezpečenie časového plánu finančného krytia a vypracovanie dokumentácie o využiteľnosti lokality vo väzbe na okolité územie. Všetky spomenuté návrhy uznesení boli prijaté.

-lt-, foto: T. Hudcovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972