Útulok Piešťany vás v spolupráci s OZ Kvas pozýva na májovú burzu v priestoroch klubu ŽiWell. Uskutoční sa v sobotu 19. 05. 2018 od 10.00 hod. do 13,00 hod. na Winterovej ulici 3, Piešťany. Výťažok bude tentokrát použitý na kastráciu pouličných mačičiek. Kastračný projekt mačiek z dotácie od mesta je vyčerpaný a útulok má hlásených ďalších približne 20 mačiek z rôznych sídlisk. Čaká vás ako vždy pestrý a veľký výber tovaru a drobností za ľudové ceny. Podporte tento projekt vašou kúpou, pomôžete zamedziť nekontrolovanému a neželanému množeniu mačiek na sídliskách. V prípade nepriaznivého počasia sa burza nekoná.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972