Ľuďom nebezpečná jazda detí po pešej zóne na bicykloch prekáža

Ľuďom nebezpečná jazda detí po pešej zóne na bicykloch prekáža

3. augusta 2015 Off Od PNky.sk

Pešia zóna v Piešťanoch sa v posledných týždňoch stala doslova nebezpečnou zónou pre chodcov. Skupina arabskej mládeže si ju vybrala pre svoje hry na bicykloch a svojou bezohľadnou jazdou často ohrozujú svoje okolie. Na porušovanie zákona nás upozornili čitatelia, ktorým pretrvávajúca situácia v centre mesta vadila. Mestská polícia je podľa vyjadrenia zástupcu náčelníka Petra Gogola bezmocná, nakoľko ide o maloletých do 14 rokov a na ich vyčíňanie dokáže pôsobiť len preventívne. Štátna polícia odporúča, aby ju občania kontaktovali pri akokoľvek porušovaní pravidiel cestnej premávky.

IMG_5810_resize

Pokrikovanie, nebezpečná jazda na bicykloch a bezdôvodné ohrozovanie svojho okolia skupinou detí patria medzi časté javy, ktoré sa momentálne objavujú na inak pokojnej pešej zóne. Zástupcovia mestskej polície sa stretli so zástupcami sociálnej kurately aj štátnej polície, aby vzniknutú situáciu zhodnotili. Ich možnosti ako zasiahnuť proti cudzím štátnym príslušníkom mladším ako 14 rokov, pokiaľ tieto dokázateľne nevykonajú priestupok sú podľa slov zástupcu náčelníka piešťanskej mestskej polície Petra Gogola obmedzené.

IMG_5787_resize

P. Gogol hovorí, že mestská polícia nemá na maloletých dosah, pretože nie sú trestne zodpovední a problémom je aj jazyková bariéra. Ako jeden z preventívnych prostriedkov posilnili hliadkovanie na pešej zóne a deti prostredníctvom vytlačeného textu v angličtine upozornili na to, že jazdiť po pešej zóne na bicykli sa nemá. Podľa slov zástupcu náčelníka má občan, ktorý je svedkom nezákonného jednania kontaktovať mestskú prípadne štátnu políciu a priestupok nahlásiť. Pokiaľ si svoje konanie neuvedomia sami deti, ich rodičia možno budú rozumnejší a prítomnosť polície ich upozorní na nespratné správanie vlastných ratolestí.

Štátna polícia v Piešťanoch eviduje v tejto súvislosti aktuálne dva podnety, pri ktorých mali deti jazdiace na bicykli kolíziu s inými. „Keďže maloleté deti nie sú trestne zodpovedné, v prípade, ak sú v prítomnosti rodičov, môže polícia upozorniť rodičov, aby dodržiavali zákon,“ zopakovala slová Petra Gogola aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave Martina Kredatusová. Podľa jej ďalšieho vyjadrenia v zmysle zákona o cestnej premávke je cyklista vodičom nemotorového vozidla. Pokiaľ je úsek označený ako pešia zóna, cyklista jazdiaci na bicykli by tadiaľ nemal prechádzať, ak to nie je dovolené dodatkovou tabuľou. „Podľa zákona by cyklisti mali na jazdu využívať predovšetkým cestičku pre cyklistov. Tam, kde cestička nie je, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Pripomíname, že osoba mladšia ako 10 rokov sa smie na ceste pohybovať na bicykli len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. V prípade, ak občania zistia porušenie pravidiel v cestnej premávke alebo akékoľvek iné konanie, ktoré môže mať znaky priestupku či trestného činu, odporúčame, aby ihneď kontaktovali políciu,“ uzatvára M. Kredatusová.

-lt-