Pandémia tento rok nedovolila dobrovoľníkom koledovať v domácnostiach ako to je zvykom. Napriek tomu sa na charitatívne projekty v Afrike podarilo vyzbierať nemalú sumu.

„Keďže klasické koledovanie detí vzhľadom na pandemickú situáciu neprebiehalo, boli umiestnené stacionárne pokladničky v kostole sv. Štefana, vo Veľkom Orvišti a v kaplnke u Jezuitov (tie mohli byť až do konca januára). Aj napriek skutočnosti, že väčšinu času boli kostoly zatvorené, spolu s individuálnymi príspevkami sme za Piešťany poslali na účet Dobrej noviny 2 900 eur,“ povedal organizátor charitatívnej zbierky Marek Bučko.

Mnohé rodiny v subsaharskej Afrike sa kvôli pandémii koronavírusu ocitli v ešte zložitejšej životnej situácii ako predtým. Preto bol 26. ročník Dobrej noviny zameraný na podporu pozitívnych zmien v životoch týchto ľudí. Kolednícka akcia dostala názov Aj mama chodí do školy.

Realita mladých žien po vydaji nebýva v Ugande ružová. Náročná finančná situácia ich núti nájsť si zamestnanie. Avšak bez potrebných vedomostí a zručností to majú s uplatnením sa na trhu práce náročné.

Práve pre tieto matky Dobrá novina v spolupráci s Katolíckou charitou Tororo pripravili odborné kurzy šitia a kaderníctva. Na realizáciu tohto projektu prispeli aj ľudia z Piešťan a okolitých obcí.

Text: Martin Palkovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972