Verejnosť môže do dokumentácie zámeru Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice nahliadnuť do 9. apríla, na referáte životného prostredia Mestského úradu Piešťany. Svoje pripomienky a stanoviská môžu ľudia posielať na ministerstvo životného prostredia.

REKLAMA

Banner_skriabanie

Projekt, ktorého príprava sa už rozbehla, by mal byť hotový najneskôr v roku 2025. Jeho navrhovateľom je Jadrová energetické spoločnosť Slovenska. Tá je spoločným podnikom štátu a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49% akcií.

Podľa doteraz zverejnených informácií už spoločnosť vykúpila pozemky, na ktorých má nová jadrová elektráreň stáť. Jej stavba by podľa generálneho riaditeľa Štefana Šábika mala zamestnať 300 vlastných a 150 externých zamestnancov. Ich počet počas samotnej prevádzky má byť 650.

Už príprava tohto náročného projektu by mohla prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. „Počítame s tým, že na začiatku výstavby budeme potrebovať približne 300 vlastných zamestnancov a cca 150 externých pracovníkov špecializovaných spoločností. Celkový počet zamestnancov Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska počas prevádzky by mal dosiahnuť číslo 650,“ povedal Štefan Šabík, generálny riaditeľ JESS.

V súvislosti s plánovanou výstavbou navštívili zástupcovia spoločnsoti aj primátora Rema Cicutta. zástupcovia Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS). Hovorili najmä o možných dopadoch na životné prostredie.

Dotknuté obce majú v tejto súvislosti právo zasielať pripomienky a vyjadrenia a takisto majú možnosť do zámeru nahliadnuť.  Predložený zámer je prvým dokumentom spracovaným v procese posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie. Na neho nadväzuje správa o hodnotení činností, verejné prerokovanie a nezávislý posudok.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972