Spoločenstvo pomoci núdznym pri reholi Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch v spolupráci s Mestom Piešťany dnes prvý raz počas aktuálnej zimy pozvali ľudí bez domova na Polievku z lásky. Ide o pokračovanie projektu Polievka zo srdca, ktorý rozbehli dobrovoľníci minulú zimu. Dnes ľudí bez domova hostil okrem dobrovoľníkov aj páter Leo Slaninka a Mikuláš so svojimi pomocníkmi.

S chladným počasím sa ľudia bez domova dostávajú do ťažkej situácie a v prípade, že zostanú na ulici, mrazy ohrozujú ich životy. V Piešťanoch majú možnosť využiť služby Alyzového domu Domum, kde im poskytnú pomoc a ubytovanie. Nie všetci ľudia bez domova sú však ochotní a schopní splniť požiadavky na stav, či hygienu, aby mohli prenocovávať v zariadení.

Pomocnú ruku všetkým ľuďom bez domova budú túto zimu počas decembra až februára podávať ľudia zo Spoločenstva pomoci núdznym pri reholi Spoločnosti Ježišovej v spolupráci s Mestom Piešťany v mestských priestoroch denného centra Svornosť na Vážskej ulici. V stredu a v sobotu od 12.00 do 14.00 h budú  zabezpečovať a rozdávať teplé jedlo.

Ľuďom bez domova v zime tiež výdatne pomôže teplé oblečenie, či deky a balíčky trvanlivých potravín. Organizátori sa preto s prosbou obracajú aj na občanov mesta, ktorých by chceli požiadať o darovanie teplého oblečenia a trvanlivých potravín do balíčkov.

-th- Foto: -isch-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972