Elektronická svetelná časomiera dokáže v správnej kombinácii so zápalom a zanietením miestnych nadšencov výrazne ovplyvniť komunitný život, keďže jeho značná časť sa odohráva práve na futbalovom ihrisku. Zvýši prehľadnosť hry, dodá miestnym športovcom pocit vážnosti a zníži počet konfliktov, svedkami ktorých sú často aj detskí fanúšikovia. Grantový programu Coca-Cola pre región, ktorý vyhlásila spoločnosť Coca-Cola HBC SR v spolupráci s Trenčianskou nadáciou, spustil ďalší z vybraných projektov, Slušnosť na štadióne v Lúke.

DSC02208_resize

Projekt nie je len o modernizácii ihriska
„Hlavnou myšlienkou projektu Slušnosť na štadióne je vytvorenie lepších podmienok na športové aktivity. Všetci zúčastnení sa budú ľahšie informovať o dianí na ihrisku, predíde sa konfliktom s časomierou, zatraktívnenia sa futbalové zápasy a turnaje. Nová svetelná tabuľa určite dodá našim športovým činnostiam punc dôležitosti a zatraktívni ju,“ vysvetľuje Vlastimil Otrubný, predseda MŠK Lúka.

Svetelná tabuľa nebude slúžiť len deťom, mládeži a hráčom klubu počas zápasu. Rozhodcovia, usporiadatelia a hráči sa budú vďaka nej ľahšie orientovať a mať jasnejší obraz o dianí na ihrisku. Medzi fanúšikmi sú veľakrát rodičia s deťmi a aj týmto spôsobom sa predíde zbytočným konfliktom pred zrakmi malých fanúšikov. Navyše, zlepšia sa podmienky pre získanie sponzorov pre futbalový klub v obci. „Počas našej praxe sme boli viackrát svedkami situácie, kedy na prvý pohľad maličkosť urobila veľký rozruch v tom najlepšom zmysle slova. V tomto prípade nejde len o svetelnú tabuľu. Je to jeden z prostriedkov, ktorý pomôžu zrealizovať veľmi peknú myšlienku miestnej komunity,“ hodnotí Nikola Sedláčková, projektová manažérka z Trenčianskej nadácie.DSC02213_resize

Futbal je v obci rodinnou tradíciou
Projekt odráža záujmy miestnych „V obci Lúka je veľký záujem o futbal zo strany občanov, je to rokmi zaužívaná tradícia, ktorá naďalej pokračuje zo strany rodinných príslušníkov hráčov a detí, ktoré chodia radi povzbudzovať svojich blízkych,“ uvádza Vlastimil Otrubný. Vzhľadom na rozmery a umiestnenie ihriska je toto miesto hlavným centrom diania všetkých akcií organizovaných obecným úradom a miestnymi organizáciami, či už MŠK Lúka alebo Dobrovoľným hasičským zborom. O tom, že je ihrisko vyťažené, svedčia aj slová starostu obce Lúka, Vladimíra Vöröša. „V tomto roku obec organizovala na futbalovom ihrisku ako každoročne oslavu medzinárodného dňa detí, oslavy 770. výročia vzniku obce, hodové slávnosti, súťaž vo varení gulášu. Samozrejme, ihrisko je využívané hlavne na odohrávanie majstrovských zápasov 7. triedy JUH, turnajov a tréningov malých aj veľkých.“DSC02235_resize

Časomiera, šatne aj sprchy
Medzi okolitými obcami sa tak obec Lúka môže pýšiť najmodernejším ihriskom prihliadnuc na jeho vybavenie. Novú svetelnú tabuľu dopĺňajú novo zrekonštruované šatne pre hráčov, priestory pre rozhodcov, sociálne zariadenia a sprchy. Časomiera má za sebou prvý premiérový zápas a miestni na ňu nedajú dopustiť. „Ihrisko je miesto, kde sa stretávajú všetky vekové kategórie, či už deti, dorastenci, muži, ale i starší obyvatelia. Je to druh kultúry, ktorý sa snažíme stále zachovať a preto musíme napredovať a modernizovať,“ hovorí starosta obce. Projekt je možné do budúcna rozvíjať a rozšíriť o ďalšie technické vylepšenia.

-Agentúra PRime time-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972