Aktivity na vážskom ostrove budú v najbližších mesiacoch pokračovať, vďaka projektu Tvoríme Lido budú na jeho budúcej podobe spolupracovať architekti, aktivisti a zapojiť sa môže aj verejnosť. Už na budúci štvrtok 2. marca je naplánovaná prvá verejná diskusia o súčasnom stave a budúcom smerovaní vážskeho ostrova Lido v Piešťanoch. Diskusia sa uskutoční o 17.00 v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch. Počas jari 2017 sú naplánované tri takéto verejné stretnutia. Výsledkom tvorivého procesu, ktorý bude nasledovať sú originálne diela z dreva a tiež snaha o vytvorenie koncepcie na rozvoj územia Lida. Organizátorov zaujíma názor verejnosti, takže vítaný je každý kto by chcel k rozvoju ostrova niečo povedať, aj keby ho nechcel meniť vôbec.

_DSF0690_resize

Podnety z diskusie pretavia architekti do predbežného konceptu priestorového rozloženia. Prezentovať ho budú na ďalšom verejnom stretnutí v Piešťanoch za prítomnosti odborníkov a kritikov. Finálne návrhy by mali byť pripravené začiatkom leta, vznikne aj niekoľko prototypov. Ostatné nápady neostanú len na papieri, ale budú k dispozícii dobrovoľníkom, ktorých zastrešuje OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Tí ich na Lide budú realizovať postupne, podľa svojich finančných možností.

Cieľom projektu Tvoríme Lido je pokračovať v aktiviách na Lide, ktoré postupne revitalizujú miestni dobrovoľníci pod dozorom odborníkov. V prostredí ostrova by mal vzniknúť originálny a kvalitný mobiliár, ktorý vytvorí lepšie podmienky pre jeho návštevníkov.

Prototypy drevených objektov navrhnú architektky z občianskeho združenia Woven, ktoré majú bohaté skúsenosti s realizáciami z dreva, dočasnou architektúrou a objektmi v prírodnom prostredí. Neznámy im nie je ani priestor Lida – jeden zo svojich študentských architektonických workshopov 1:1 usporiadali v spolupráci s o.z. Centrum architektúry vlani práve tu.IMG_0460_resize

Prečo vôbec vymýšľať na Lide niečo špeciálne? “Myslím si, že Lido si to zaslúži. Namiesto typizovaných prvkov chceme do tohto verejného priestoru citlivo vstúpiť autorským dizajnom. Naše návrhy budú alternatívou k estetike paliet a kmeňov opracovaných motorovou pílou,” hovorí architektka a organizátorka projektu  z o.z. Centrum architektúry. Projekt Tvoríme Lido ponúka profesionálny zásah do prostredia, koncepčný návrh architekta, ktorý si ale dobrovoľníci môžu stále svojpomocne financovať a skonštruovať.

Konečné návrhy budú zohľadňovať súčasný stav priestoru, prírodný charakter Lida, previazanosť s mestom, ako aj potenciál a historický odkaz oblasti. Dôraz sa bude klásť na udržateľnosť riešenia, atraktivitu dizajnu a využiteľnosť pre rôzne aktivity, súčasné aj budúce. Návrh môže byť mólom, ležadlom, slnečníkom, prístreškom, miestom pre rybára, zaujímavým ohniskom, skokanským mostíkom, chodníkom, lavičkou, posedom, útulňou, hravým objektom či saunou.

Objekt budú môcť využívať všetci návštevníci Lida: deti, psíčkari, rybári, mladí ľudia, športovci, rekreanti, kúpeľní hostia, plavci, seniori alebo náhodní okoloidúci, ktorí sa chcú pokochať výhľadom na rieku.IMG_0676_resize

Návrhom budú predchádzať diskusie a workshopy. Prvé plánovacie stretnutie s verejnosťou sa uskutoční 2.marca. “Chceli by sme, aby prišiel každý, kto má k rozvoju Lida čo povedať, aj keby tam nechcel nič. Rozbiehame veľký proces a želáme si, aby bol výsledok čo najlepší, preto nás zaujíma názor verejnosti,” pozýva na diskusiu Lívia Gažová. Aktivisti, architekti, dobrovoľníci, starí aj mladí občania Piešťan tak majú možnosť stať sa súčasťou návrhu aj realizácie.

Podnety z diskusie pretavia architektky do predbežného konceptu priestorového rozloženia. Prezentovať ho budú na verejnom stretnutí v Piešťanoch za prítomnosti odborníkov a kritikov. Návrhy by mali byť pripravené začiatkom leta, vznikne aj niekoľko prototypov. Ostatné návrhy objektov neostanú len na papieri, ale budú k dispozícii dobrovoľníkom, ktorých zastrešuje OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Tí ich na Lide budú realizovať postupne, podľa svojich finančných možností.

Celý proces navrhovania bude verejný, organizátori budú o všetkom informovať na facebookovej stránke a webe projektu

-TS Centrum architektúry-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972