Predajňu potravín LIDL na Bratislavskej ulici v Piešťanoch v areáli bývalej Tvorby začali stavať. Stavba by mala byť hotová do novembra tohto roka. Vodiči by mali zvýšiť opatrnosť v tomto úseku pre vjazd a výjazd vozidiel stavby.

Na stavbe pribúdajú prvé mechanizmy

Búracie práce spoločnosť realizovala v areáli bývalého výrobného družstva vlani v lete. Časť materiálu zo stavieb ťažké mechanizmy rozdrvili a nechali na mieste na spevnenie podkladových plôch. Spoločnosť LIDL mala vydané územné rozhodnutie začiatkom roka 2014, v prvých mesiacoch tohto roka získala potrebné stavebné povolenia.

Budova predajne má byť jednopodlažná, s obdĺžnikovým pôdorysom, s pultovou strechou. Stáť má na ploche 2 000 m2. V blízkosti budú parkovacie miesta a vnútroareálové komunikácie. Areál má byť napojený na Bratislavskú ulicu úrovňovou stykovou križovatkou riadenou svetelnou signalizáciou. Cesta 1/61 má byť rozšírená nakoľko do nej bude „vložený“ samostatný pruh pre odbočenie vľavo zo smeru od Trnavy a bude vybudovaný pravý odbočovací pruh v smere od centra mesta. Pre chodcov je naplánovaná lávka ponad cestu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dočasné dopravné značenie na Bratislavskej ulici

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972