Na piešťanskom letisku sa dnes, v stredu 25. januára, konalo mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré malo riešiť aktuálnu situáciu spoločnosti Letisko Piešťany. Predstavenstvo ho zvolalo v súlade s požadovaným programom Mesta Piešťany ešte z júna 2016, zhruba v rovnakom čase ako bolo jasné, že legitímnosť požiadavky minoritého akcionára potvrdil aj súd. Podľa vyjadrenia zúčastnených je dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky letiska do konca februára, čo bude ďalej je zatiaľ nejasné. Podľa záverov dnešného stretnutia akcionárov, teda zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Piešťany a Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, má predložiť predstavenstvo návrh na ďalšie fungovanie letiska predložiť na  valné zhromaždenie 31. mája. Ako prežije letisko trojmesačné obdobie medzi od februára do konca mája akcionári ani členovia predstavenstva nedefinovali. Zazneli medzi nimi len nepriame odkazy.

w_MG_7042

„Trnavský samosprávny kraj podporil sumou 1,6 milióna eur prevádzku letiska, považujeme letisko naozaj za vzdušnú bránu do tohto regiónu. Ja osobne považujem letisko za letisko strategického významu z hľadiska potrieb aj bratislavského letiska, ak by prišlo k nejakým mimoriadnym udalostiam. Toto letisko má 90-ročnú činnosť, má unikátne klimatické podmienky overené 90 rokmi prevádzky, najlepšie na Slovensku. Je tu unikátna infraštruktúra dopravná, paralelná cestná, železničná, letisková. Toto všetko som príslušným zodpovedným dal písomne najavo niekoľkokrát v minulosti, musím povedať, že odpovede som nedostal a bohužiaľ zrejme okrem nás, ktorí bojujeme za toto letisko, nikto si myšlienku strategického významu toho letiska pre Slovensko neuvedomuje,“ povedal po valnom zhromaždení Tibor Mikuš.

Na otázku ako bude finančne zabezpečená prevádzka letiska v čase do ďalšieho valného zhromaždenia T. Mikuš odkázal, že na ťahu sú teraz ďalší akcionári, ktorí ho majú podporiť.

Primátor Miloš Tamajka, ktorý zastupoval na valnom zhromaždení Mesto Piešťany, sa po ňom vyjadril: „Očakával som, že predstavenstvo nám predloží nejaké materiály, o ktorých sa budeme dnes baviť, ale na druhej strane som rád, a aj z tej diskusie vyplynulo, že predstavenstvo ide robiť tie kroky, ktoré majú súvisieť so záchranou letiska.“ Na otázku čo bude po februári primátor priamo neodpovedal, podľa neho Mesto Piešťany je akcionárom a jeho majetok je zverený do rúk predstavenstva. Ak by prišla z Letiska Piešťany požiadavka na finančnú pomoc od Mesta Piešťany zvolal by mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, kde by o takejto veci mali rozhodnúť poslanci.

Podľa vyjadrenia T. Mikuša sa momentálne rokuje s tromi potencionálnymi investormi, ktorých zámery a predstavy by mali byť známe do polovice februára.

-lt- Foto: th

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972