Primátor Mesta Piešťany informoval poslancov zastupiteľstva na rokovaní 26. septembra, že Letisko Piešťany má nového riaditeľa. Od začiatku septembra je ním Bohumil Klečák, ktorý zároveň pôsobí vo funkcii člena predstavenstva spoločnosti. Vystriedal dlhoročného riaditeľa Františka Vargu. Dôvodom zmeny sú kontrolné zistenia Dopravného úradu, podľa ktorého funkcia manažéra bezpečnosti letiska nemôže byť kumulovaná s funkciou riaditeľa letiska.

Primátor Peter Jančovič sa na zastupiteľstve nechal počuť, že akcionár letiska Mesto Piešťany nebolo informované o tejto zmene, keď sa plánovala. Rovnako mu prekážalo, že neprebehlo výberové konanie. Podľa stanov spoločnosti je menovanie riaditeľa v kompetencii predstavenstva.

Predstavitelia Trnavského samosprávne kraja ako majoritného akcionára hovoria, že kraj bol o tejto zmene informovaný. „Predstavenstvo Letiska Piešťany a.s. zmenou riaditeľa reagovalo na zistenia Dopravného úradu, podľa ktorého funkcia manažéra bezpečnosti letiska nemôže byť kumulovaná s funkciou riaditeľa letiska. Ing. František Varga doteraz zastával obe tieto funkcie súčasne. Dopravný úrad nariadil Letisku Piešťany, a.s., vysporiadať sa s touto skutočnosťou najneskôr do 30. 8. 2019. Predstavenstvo spoločnosti, po vzájomnej dohode a so súhlasom pána Vargu rozhodlo, že bude naďalej zastávať len funkciu bezpečnostného manažéra letiska. Do funkcie riaditeľa spoločnosti predstavenstvo zvolilo člena predstavenstva Bohumila Klečáka. Menovanie riaditeľa spoločnosti je v kompetencií predstavenstva. O tejto zmene boli následne informovaní všetci akcionári Letiska Piešťany,“ reagoval na otázky ohľadom situácie na piešťanskom letisku župan Jozef Viskupič.

Podľa jeho vyjadrenia sa výberové konanie na pozíciu riaditeľa uskutoční po dohode akcionárov.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972