Portál sme.sk priniesol v stredu 8. marca informáciu týkajúcu sa prípravy Leteckých dní v Piešťanoch. Organizátori by podujatie radi pripravili v mesiacoch august prípadne september na letisku v našom meste, pričom súčasťou by mala byť aj návšteva ruskej kozmonautky Valentíny Tereškovovej. To či bude piešťanské nebo opäť burácať leteckými motormi je momentálne otázne, všetko bude závisieť od toho, či bude Letisko Piešťany naďalej fungovať. Koncom februára sme zaslali otázky týkajúce sa ďalšej činnosti, financovania a koncepcie spoločnosti majoritnému akcionárovi, ktorým je Trnavský samosprávny kraj, avšak doteraz sme nedostali odpoveď.

MIG 29

MIG 29

„Musím potvrdiť, že sa objavil seriózny záujemca, ktorých chce v termíne august prípadne september zorganizovať Letecké dni v Piešťanoch. Momentálne musím povedať, že som mu zo svojej pozície neviem dať relevantnú odpoveď na to, či bude spoločnosť Letisko Piešťany od mája pokračovať v činnosti, o tom bude rozhodovať predstavenstvo. Od toho samozrejme závisí aj začiatok prípravných prác a komunikácia organizátora s partnermi i účastníkmi podujatia,“ povedal ohľadom konania leteckých dní výkonný riaditeľ spoločnosti Letisko Piešťany František Varga.

Národné letecké dni sa v Piešťanoch konali v období štyroch rokov, pričom v roku 2011 sa presťahovali na letisko Sliač. O tom či sa náhrada tohto podujatia do nášho mesta vráti je zatiaľ predčasné hovoriť a všetko bude závisieť od ďalšieho fungovania spoločnosti Letisko Piešťany. Podujatie na Sliači je tento rok naplánované v termíne 26. a 27. augusta.

-lt/Zdroj: sme.sk, František Varga/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972