Mala byť v Piešťanoch na brehu Sĺňavy, neďaleko Ratnovskej zátoky, napokon ju však stavajú v Spišskom Hrhove. „Lesnú“ saunu plánovalo zrealizovať piešťanské Občianske združenie Centrum architektúry podľa návrhu architektiek Wo|V|eN. V Piešťanoch veci stroskotali na „papierovaní“, na Spiši sa autorom projektu podarilo veci dotiahnuť do realizácie. Sauna by tak do zimy mala zdarma slúžiť domácim i turistom.

Saunu v Spišskom Hrhove stavia obecná firma. Jedným z miestnych majstrov je pán Seman. Hoci podobný „škandinávsky“ objekt nikdy nestaval, je to skúsený majster, ktorý je zárukou dobrého výsledku. Po príprave všetkých potrebných častí saunu prenesú na kraj lesa pri Spišskom Hrhove, kde bude zadarmo slúžiť domácim aj turistom. Sauna bude stáť na drevenom rošte. Obal bude z kombinácie dreva a polykarbonátu.  „Žiadna elektrina, žiadna civilizácia. Len pekná architektúra, drevo v piecke, hviezdna obloha, okolitý les, v diaľke Spišský hrad, ľadová voda. A vy, ak si saunu vopred rezervujete,“ približujú budúcnosť autori projektu, ktorými sú Lívia Gažová z OZ Centrum architektúry,  Martin Lipták (Čierne diery, o. z.), architektky Wo|V|eN – Anna Cséfalvay, Danica Pistekova, Marianna Maczova, Veronika Michalíková a obec Spišský Hrhov.

Od nápadu po realizáciu ubehli viac ako 2 roky. „Inšpiroval nás podobný koncept sauny v obci Dúbravica. Pripravili sme povolenia a projekt sme konzultovali s odborníkmi. Náročné bolo vymyslieť atypickú konštrukciu. Niektoré materiály na ňu nám musia priviezť z Nemecka, kvôli netradičnému tvaru sme museli vytvoriť špeciálne kotvenie. Kaďu na ochladenie v studenej vode nám dodá rodinná firma Slovenské kade z obce Pukanec, drevo je z píly z vedľajšej dediny. Skoro všetky firmy, ktoré sme oslovili, nám dali zľavu alebo nám pomohli,“ približuje príbeh realizácie Lívia Gažová. Sauna sa stáva realitou aj vďaka podpore verejnosti, za štyri dni zbierky sa projektu podarilo vyzbierať viac ako osem tisíc eur.

Sauna mala stáť pôvodne v Piešťanoch

Autori pôvodne plánovali saunu postaviť na brehu Sĺňavy na úrovni bývalého kúpaliska na Banke. Neskôr po konzultáciách zmenili umiestnenie. „Projekt bol navrhnutý ako drobná stavba. Keďže tá musí plniť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, našli sme jej nové, a musím povedať, že ešte krajšie miesto, na bývalej nudapláži pri vodnolyžiarskom vleku. Objekt sauny mal byť doplnkom k vodnolyžiarskemu vleku a mal stáť na brehu Sĺňavy s panoramatickým výhľadom na priehradu a Vtáčí ostrov. S prevádzkovateľmi sme mali predbežnú dohodu aj na prevádzkovaní sauny,” vysvetľuje Lívia Gažová.

Fungovanie sauny bolo naplánované ako bezoslužné. Pre saunu je pripravený rezervačný systém cez online kalendár na webstránke projektu. Návštevníci si mohli rezervovať termín a zámok na saune otvoriť SMSkou. Obsluha by sa starala len o bežnú údržbu. Na ochladzovanie by slúžila priamo vodná nádrž.

Stavebný úrad mal problém uznať doplnkovú funkciu kvôli veľkej vzdialenosti od hlavného objektu vleku. Toto považujem za diskutabilné, zákon nič také ako vzdialenosť neudáva. Sauna mala stáť na pozemku Ratnovskej zátoky, ktorý je vo vlastníctve SR a v správe povodia Váhu. Povodie Váhu ako aj Štátna ochrana prírody súhlas na vybudovanie drobnej stavby bez prívodu sietí dali. Konzultácie na úrade skončili aj napriek našej dobrej vôli a pripravenosti projektu, nariadením stavebného konania. Sauna by však stavebné povolenie nedostala, lebo úrad vyžadoval povolenie aj od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. To sme samozrejme nemohli dostať, podstatou tohto projektu je totiž originálny škandinávsky koncept, ktorý sa vymyká slovenských hygienickým štandardom,“ vysvetľuje proces L. Gažová.

Slová o stavebnom konaní potvrdila vo svojom vyjadrení Alena Horešová, vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta: „Žiadateľka žiadala o ohlásenie drobnej stavby „sauny“. Drobná stavba musí plniť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktorá nemôže podstatne ovplyvniť ŽP. Táto stavba bola navrhovaná v chránenom území, potrebovala potrebné vyjadrenia jednak z OÚŽP úsek ochrany prírody a krajiny, ďalšie vyjadrenie ORHaZZ, RÚVZ. Ak by bola súčasťou nejakého areálu, tak by sa stavba mohla ohlásiť, ale v tomto prípade bola určená na stavebné povolenie. Tak isto nebola zabezpečená prevádzka sauny. O stavebné povolenie OZ nepožiadalo.

Podľa iniciátorky projektu Lívie Gažovej malo občianske združenie všetky veci a povolenia predbežne dohodnuté, alebo vyriešené. Všetko stálo iba na tom, či bude stavebný úrad žiadať konanie, kde by bolo treba riešiť aj povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Sauna bola naplánovaná ako drobná stavba do 25 m2 bez základov a sietí. Prevádzku sauny mal zabezpečiť prevádzkovateľ vodnolyžiarskeho areálu. Piešťanský stavebný úrad trval na svojom, nepomohla ani snaha o ďalšie stretnutia s cieľom vyriešenia problémov. Autori projektu tak napokon našli iné miesto na realizáciu. Sauna sa pomaly stáva realitou v Spišskom Hrhove.

„Mrzí ma, že Piešťany prišli o tento originálny projekt, ktorý sprevádzala široká medializácia. Mal slúžiť nielen ako nová turistická atrakcia, ale aj ako prvok spontánnej kúpeľnej kultúry pre domácich,“ dodala Lívia Gažová.

Pôvodná inšpirácia v obci Dúbravica, projekt realizovali Periférne centrá.

-th- Vizualizácia: architektky Wo|V|eN, Foto: Daniel Goliaš, Periférne centrá

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972