Mesto Piešťany chystá kompletnú rekonštrukciu lávky pre peších, ktorá sa nachádza na Krajinskom moste, dostať by vďaka nej mala aj úplne nový vzhľad. Na pláne je vyčistenie, oprava a výmena zhrdzavených prvkov konštrukcie, obnovenie náterov, výmena betónových povrchov a výmena kapotáže. Náklady na projekt čerpaný z eurofondov s názvom „Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu“ by sa mali vyšplhať na 614 609,29 eur. Mesto ho chce financovať vďaka cezhraničnej výzve Interreg a partnerom budú v tomto prípade české Kunovice. Radnica by sa mala na rekonštrukcii podieľať spolufinancovaním vo výške 5 percent, čo bude pre mestskú kasu predstavovať sumu 30 730,48 eur. Práce by mali byť v prípade schválenia projektu a získania finančných prostriedkov realizované v časovom horizonte dvoch rokov od mája roku 2017.

05

„Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podalo Mesto Piešťany v posledný októbrový deň. Projekt „Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu“ rieši na piešťanskej strane rekonštrukciu lávky, na strane našich západných susedov výstavbu mosta nad riekou Olšava,“ informuje na stránke mesta Eva Bereczová.

Práce na lávke sa už niekoľkokrát odkladali, pričom počas leta 2016 bolo 270- tisíc eur určených práve na jej opravu presunutých na rekonštrukciu ulice Andreja Hlinku. Odôvodnené to bolo nielen havarijným stavom cesty, ale aj tým, že oprava lávky znesie odklad 4 – 5 rokov. Podľa vyjadrenia statika Bohumila Bohunického, ktoré bolo súčasťou dôvodovej správy k zmenám v rozpočte, sú jedným z problematických miest nosné profily technickej časti lávky, ktoré tvoria záchytnú drážku pre hrubé nečistoty a doteraz neboli nikdy vyčistené.

Mesto aktuálne počíta pri rekonštrukcii lávky s pomocou projekt Interreg, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Program uplatňuje princíp vedúceho partnera, ktorý ponesie zodpovednosť za realizáciu projektu, pričom musí mať zabezpečeného cezhraničného partnera. Pri výbere úspešných projektov je kladený dôraz na pozitívny cezhraničný dopad a splnenia troch kritérií spolupráce, medzi ktorými môžu byť spoločná príprava projektu, spoločná realizácia projektu, spoločný personál a spoločné financovanie.

Lávka Krajinský (14)Lávka Krajinský (11)

-lt/Zdroj a vizualizácie: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972