Lávku na Krajinskom moste Mesto Piešťany uzavrie. Podľa prednostky Denisy Bartošovej sa tak má stať na budúci týždeň.

Dôvodom má byť jej zlý statický stav. Rekonštrukcia lávky bola naplánovaná v roku 2015 v sume 150-tisív eur, k jej realizácii však nedošlo. V roku 2016 bola plánovaná rekonštrukcia za 270-tisíc, ale tiež sa nerealizovala, keďže samospráva skúšala získať prostriedky na tento účel z eurofondov, avšak neúspešne. Pri tejto príležitosti sa projektant rekonštrukcie vyjadril, že oprava lávky znesie odklad minimálne 4-5 rokov. Z jeho pohľadu  však bolo potrebné “vyčistiť nosné profily technickej časti lávky, ktoré tvoria záchytnú drážku pre hrubé nečistoty z pochôdznej plochy, čím zabraňujú odtoku dažďovej vody.“ Tieto drážky podľa statika doteraz neboli nikdy vyčistené. Ostatná časť nákladov má podľa vtedajšieho vyjadrenia  skôr  estetickú funkciu – obnovu povrchovej úpravy. Naša redakcia žiadala o sprístupnenie aktuálneho statického posúdenia, statického posudku resp. vyjadrenie statika z roku 2016 a taktiež o audit lávky cez Váh pri Krajinskom moste z roku 2013. Radnica zatiaľ tieto informácie neposkytla.

V pondelok sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Mesta Piešťany s firmami, ktoré majú na lávke umiestnené svoje sieťové rozvody a taktiež zo zástupcami okolitých obcí. Už v  roku 2016 navrhovali poslanci MsZ, aby vedenie Mesta Piešťany vyrokovalo participáciu vlastníkov rozvodov umiestnených na lávke, na financovaní rekonštrukcie. Predošlému vedeniu mesta sa túto úlohu nepodarilo vyriešiť. Prednostka Denisa Bartošová informovala na rokovaní komisií mestského zastupiteľstva v utorok 26. novembra, že na pondelňajšom rokovaní došlo k dohode a firmy sa budú zaoberať spolufinancovaním, keďže inak by ich samospráva mohla vyzvať na odstránenie rozvodov.  O výške participácie sa má ešte rokovať.

Ako dlho bude lávka zavretá,sa momentálne nedá povedať

Koľko bude lávka uzavretá zatiaľ nie je jasné. Samospráva musí v prvom kroku vysúťažiť  dodávateľa rekonštrukcie. Následne môže začať samotná rekonštrukcia, ktorá bude trvať zrejme niekoľko týždňov až mesiacov. Cieľom je zrealizovať rekonštrukciu v priebehu roka 2020.

Mesto aktuálne navrhuje do rozpočtu 350-tisíc eur na sanáciu lávky a počíta  s ďalším príspevkom vlastníkov sietí. Aká bude reálna cena rekonštrukcie bude jasné až po realizácii verejného obstarávania na dodávateľa.  Požiadavka odborných pracovníkov úradu  bola vyčleniť na sanáciu 550-tisíc eur. 

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972