Podľa včerajšieho vyjadrenia prednostky piešťanského mestského úradu Denisy Bartošovej mali lávku na Krajinskom moste uzavrieť na budúci týždeň. Dnes však radnica zverejnila  informáciu, že lávka bude zatvorená od štvrtka 28. novembra.

 

„Na základe vyjadrenia statika k oceľovej lávke Mesto Piešťany oznamuje, že od štvrtka 28. novembra 2019 bude lávka na Krajinskom moste z bezpečnostných dôvodov uzatvorená. Pre chodcov sa odporúča využiť prechod cez Kolonádový most,“ informovala Drahomíra Moretová, vedúca kancelárie primátora Mesta Piešťany. 

Rekonštrukcia lávky bola plánovaná v roku 2015 v sume 150-tisíc eur. K realizácii však nedošlo. V roku 2016 bola naplánovaná rekonštrukcia v sume 270-tisíc aj s vyčlenenými prostriedkami v rozpočte, pričom vedenie mesta prišlo s návrhom, že je možnosť pokúsiť sa získať prostriedky na rekonštrukciu z eurofondov. 

Projektant a statik sa v tom čase vyjadril,  že oprava lávky znesie odklad minimálne 4-5 rokov. Hovoril však o potrebe vyčistiť nosné profily technickej časti lávky, ktoré tvoria záchytnú drážku pre hrubé nečistoty z pochôdznej plochy, čím zabraňujú odtoku dažďovej vody. Na akútne práce nechalo zastupiteľstvo v rozpočte 70-tísíc eur, ostatné presunulo na rekonštrukciu ulice A. Hlinku.  Vtedajšie vedenie mesta dalo spraviť pre eurofondovú výzvu novú projektovú dokumentáciu, za ktorú zaplatilo spoločnosti Argus DS z Trenčína 7080 eur. V záverečnom účte za rok 2016 je uvedené, že po zmenách rozpočtu zostali na položke len prostriedky na projektovú dokumentáciu, ale k tomu prislúchajúce uznesenie zastupiteľstva nie je.

Samospráva nezrealizovala práce, ktoré odporučil statik

Čistenie nosných častí lávky mestský úrad pod vedením prednostu Strapatého nezrealizoval. Práve to vidí ako najväčší problém statik Bohumil Bohunický vo svojom aktuálnom vyjadrení, kde konštatuje: „Za obdobie od obhliadky objektu vykonanej 7. júla 2016 po dnes neboli vykonané žiadne práce, ktoré by zabránili, alebo spoň zmiernili narastanie stupňa korózie oceľovej konštrukcie – neboli odstránené nánosy nečistôt a zeminy, ktorá sa usadzuje na spodných pásniciach hlavných nosníkov lávky.“ Podľa statika niektoré oceľové prvky sa rozpadajú v šupinách a dnes už neplnia svoju funkciu. „Nosná lávka nespĺňa kritériá statickej odolnosti a používateľnosti v zmysle platnej technickej normy. Posudzovateľ konštatuje, že za súčasného stavu nemožno vylúčiť lokálne porušenie niektorých nosných prvkov lávky a teda jej ďalšie používanie predstavuje pre verejnosť nebezpečie,“ napísal B. Bohunický.

Samospráva sa k tlačovej správe zverejnenej v stredu 27. novembra vyjadrila, že Mesto má pripravenú projektovú dokumentáciu, v ktorej bude zaradené aj osvetlenie lávky. Rozpočet na rekonštrukciu je podľa dokumentácie  483 tisíc EUR na lávku a 35 tisíc EUR  je plánované na osvetlenie. „Na novú projektovú dokumentáciu bolo vydané aj povolenie na udržiavacie práce, prerokované je aj s Krajským pamiatkovým úradom použitie nových materiálov (odľahčené podlahové dielce a zábradlie lávky). Samotná rekonštrukcia bude musieť byť v dvoch fázach, lebo uprostred sa lávka delí na vstup do kúpeľov (Thermia),“ uviedla Drahomíra Moretová, z čoho vyplýva, že radnica dnes chce postupovať podľa projektu, ktorý bol pre čerpanie eurofondov pripravený za primátora Tamajku.

Prednostka Denisa Bartošová uviedla na rokovaní komisií zastupiteľstva tento týždeň, že lávka bráni taktiež rekonštrukcii Krajinského mosta, ktorý vykonáva spoločnosť Swietelsky.

Vizualizácie rekonštrukcie podľa projektu z roku 2016

V pondelok 25. novembra na spoločnom stretnutí požiadal primátor Peter Jančovič starostov, ale aj organizácie, ktorým lávka slúži na ich podnikateľské aktivity, aby pri príprave rozpočtu na rok 2020 zvážili možnosť participácie na rekonštrukcii lávky. „Do 6. decembra 2019 by mali byť predložené návrhy foriem participácie. Termín začiatku rekonštrukcie bude závisieť od finančných prostriedkov, teda aj schváleného rozpočtu pre rok 2020,“ dodala D. Moretová. 

-th- Vizualizácie Mesto Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972