Oprava chodníka pre peších na Krajinskom moste znesie odklad o 4-5 rokov. V tomto duchu znie vyjadrenie statika a autora projektu Rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste po posúdení súčasného stavu. Rovnako radnica momentálne rieši možnosť financovania rekonštrukcie lávky z projektu cezhraničnej spolupráce. Mesto preto navrhuje presunúť 200-tisíc eur z rovnako znejúcej rozpočtovej položky na rekonštrukciu komunikácie A. Hlinku, ďalších dvesto k nim pribudne z daní z príjmov. Návrh je súčasťou viac ako dvadsaťbodového materiálu o zmenách v tohtoročnom rozpočte, ktorým sa budú zaoberať poslanci na júlovom zasadnutí. 

IMG_0729

 

 

Projektová dokumentácia na IV. etapu rekonštrukcie miestnych komunikácií bola spracovaná ešte v roku 2014. V rámci nej je navrhnutá oprava cesty na ulici A. Hlinku od križovatky so Žilinskou až po stanicu. Vzhľadom na jej zlý technický stav a skutočnosť, že ide jednu z hlavných prístupových trás na obe stanice, z výnosu daní z príjmu tak navrhuje mesto na rekonštrukciu použiť približne polovicu: 200-tisíc eur z celej sumy 403 651 eur.

IMG_0731

Ďalšiu, rovnakú sumu chcú presunúť z položky, určenej na opravu lávky na Krajinskom moste. V súčasnosti je na jej opravu vyčlenených v rozpočte 270-tisíc eur.

Lávka Krajinský (18)

Podľa vyjadrenia statika Bohumila Bohunického, ktoré je súčasťou dôvodovej správy materiálu na rokovanie MsZ, celá navrhovaná oprava ešte znesie odklad o 4-5 rokov. Z jeho pohľadu je však potrebné “ vyčistiť nosné profily technickej časti lávky, ktoré tvoria záchytnú drážku pre hrubé nečistoty z pochôdznej plochy, čím zabraňujú odtoku dažďovej vody.“ Tieto drážky doteraz neboli nikdy vyčistené. Ostatná časť nákladov má skôr estetickú funkciu – obnovu povrchovej úpravy.

Lávka Krajinský (7)Rekonštrukciu lávky plánovalo mesto ešte minulý rok, primátor nakoniec jej realizáciu odložil. Po vyjadrení statika by sa tak tento rok mali urobiť len nutné opravy technickej časti, na ktoré zostalo v rozpočte 70-tisíc eur.

Lávka Krajinský (11)

Problematike sa venoval aj poslanec Ján Jánošík (nezávislý – Spoločne pre Piešťany), ktorý vo svojom blogu navrhoval, aby sa na oprave podieľali aj spoločnosti, pre ktoré lávka vlastne slúži ako „držiak“ potrubí, či rozvodov.

Lávka Krajinský (13)

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: A. Drahovská, L. Turňa

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972