Mobilná ľadová plocha, ktorú pracovníci Služieb Mesta Piešťany i tento rok postavili na ulici Andreja Hlinku pri obchodnom dome Prior, bude slávnostne otvorená už zajtra 6. decembra. Na návštevu príde i Mikuláš, ktorý poteší deti od 14.00 do 16.00 hodiny a okrem dobrej nálady sľubuje jeho príchod i sladké maškrty. Ak chcete najmenším dopriať nezabudnuteľný zážitok a užiť si korčuľovanie, určite zajtra navštívte ľadovú plochu. 

Mobilná ľadová plocha bude otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 21.00 hodiny, počas víkendov a sviatkov od 9.00 do 21.00 hodiny, s výnimkou štedrého dňa, kedy ju budú môcť obyvatelia využiť len do 12.00. Korčuliari sa budú musieť popraviť aj na výluky v prevádzke potrebné na úpravu ľadu, prebiehať budú každé dve hodiny a vyžiadajú si približne 60 minút. Prevádzkové hodiny a čas údržby môžu byť upravované podľa snehovej triešte na ľadovej ploche, kvality ľadu, poveternostných podmienok, prípadne aj pri kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Piešťany.

Korčuliari budú povinní i tento rok dodržiavať pravidlá, medzi ktoré patria napríklad zákaz odhadzovania odpadkov, fajčenia a nosenia ostrých či sklenených predmetov na plochu. Zakázané je i vstupovať bez korčúľ, rukavíc, so zvieratami, taktiež je zakázané na ľadovej ploche používať puk, loptu, hokejky a podobné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenia. Vstup na klzisko je povolený na vlastné nebezpečenstvo deťom do 6 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov na korčuliach a počet korčuľujúcich nesmie presiahnuť 50 osôb. Rovnako tak nie je povolené, aby sa korčuľovania zúčastňovali osoby, ktoré prejavujú známky požitia alkoholických nápojov a iných psychotropných látok
a vstup bude zakázaný osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu MĽP a ich chovanie je v rozpore s dobrými mravmi a spoločenskými zásadami. Kompletný prevádzkový poriadok Mobilnej ľadovej plochy si môžete prečítať na stránkach Služieb Mesta Piešťany.

-lt/Zdroj: Služby Mesta Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972