Kvôli chrípke boli v Piešťanoch zatvorené už dve škôlky, na Slovensku je vyše 100 000 chorých

Kvôli chrípke boli v Piešťanoch zatvorené už dve škôlky, na Slovensku je vyše 100 000 chorých

31. januára 2017 Off Od PNky.sk

Chrípka v Piešťanoch podobne ako v ďalších mestách na Slovensku začína stále viac ovplyvňovať návštevnosť materských, základných a stredných škôl. V uplynulom kalendárnom týždni bolo na celoštátnej úrovni hlásených až 100 711 akútnych respiračných ochorení, najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, ktorá dosiahla hodnotu 7 372,7 prípadov na 100 000 detí. Nárast ochorení zapríčinil v našom meste zatvorenie dvoch škôlok, konkrétne MŠ na Ružovej ulici a MŠ 8. mája 2, kde počet chorých detí presiahol 50 percent. V Trnavskom kraji bolo zatvorených dohromady 54 školských zariadení.

graf2

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 372,7/100 000.

„Materská škola na Ružovej ulici má zatiaľ „chrípkové prázdniny“ nahlásené v čase od 27.1. do 31.1.2017. Chorobnosť detí tu bola viac ako 60 %. Materská škola 8. mája 2 zostane po konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave zatvorená do konca týždňa. Chorých bolo až 52 % detí. Jej elokované pracovisko Materská škola 8. mája 4 má chorobnosť detí 48 % a úrad im zatiaľ odporučil sledovať, či počet chorých stúpa.Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2017,“ uviedla na stránke Mesta Piešťany Eva Bereczová.

V 4. kalendárnom týždni bolo v Trnavskom kraji zaznamenaných 13 989 akútnych respiračných ochorení, z toho chrípke podobných ochorení bolo 2573. Oproti predchádzajúcemu obdobiu  to znamená nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 28,86 % a vzostup chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 26,42 %.
Z dôvodu týchto ochorení bolo uzatvorených 54 školských zariadení, z toho v okrese Dunajská Streda 5 MŠ a 8 ZŠ a 1 SŠ, v okrese Galanta 13 MŠ a 7 ZŠ a 1 SŠ, v okrese Skalica 2 MŠ a 1 ZŠ, v okrese Piešťany 4 MŠ a 1 ZŠ, v okrese Hlohovec 3 MŠ a 2 ZŠ, v okrese Trnava 4 MŠ a 1 ZŠ a 1 SŠ.

-lt/Zdroj a foto: Mesto Piešťany/Grafika: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky-