Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., dosiahli vlani výnosy hospodárskej činnosti  36 527 990 eur. Oproti roku 2015 to znamená pokles o približne 332-tisíc eur. Podľa informácií, ktoré odzneli na minulotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva, keď primátor informoval o situácii vo firmách s majetkovou účasťou mesta, na valnom zhromaždení došlo k zmenám v orgánoch spoločnosti. Na poste podpredsedu predstavenstva skončil ekonomický riaditeľ Viliam Mikuláš, ktorý rovnako už nepôsobí ani na poste ekonomického riaditeľa.

Novým podpredsedom predstavenstva je Emanuel Paulech, ktorý pôsobil v posledných rokoch v predstavenstve, či predtým na pozícii finančného riaditeľa. Emanuel Paulech je podľa dostupných informácií taktiež poverený vedením spoločnosti.

Podľa zverejnenej výročnej správy Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany za rok 2016 navštívilo kúpele 43 648 klientov, z toho 20643 domácich a 23005 zahraničných. Zo zahraničných hrajú prím Izraelci s podielom 24,4 percenta a Česi 23,6 percenta. Nasledujú Nemecko 16,9 %, Rusko 4,6 % a Kuvajt 4,5%.

Spoločnosť v roku 2016 vykázala zisk 937 393 eur, pričom rok predtým to bolo cez 2 milióny eur. Akcionári sa tak rozhodli, že tento rok sa dividendy vyplácať nebudú. Mesto Piešťany teda nemôže očakávať plánovaný prísun do rozpočtu vo výške 100-tisíc eur. Podľa výročnej správy sa pod zníženie výnosov spoločnosti podpísal 2,5 percentný pokles počtu prenocovaní a znížený počet arabských ambulantných klientov.

Slovenské liečebné kúpele zaznamenali medziročný pokles počtu návštevníkov medzi rokmi 2014 a 2015 o 991. Medziročný pokles 2015-2016 bol 910 klientov. Spôsobil to najmä pokles počtu zahraničných návštevníkov z 26445 v roku 2014 na 23005 v roku 2016. Rovnako klesajú aj výnosy od cudzincov z 23,4 milióna v roku 2014 na 19 miliónov v roku 2016. Stúpajú však tržby do domácich klientov, ktoré do značnej miery nahradili výpadok príjmov od cudzincov.

Kúpele vlani vložili do investičnej výstavby 6,9 milióna eur, pričom rok predtým to bolo 2,9 milióna a v roku 2014 6,7 milióna. Vlani SLKP dokončili investíciu do rekonštrukcie ubytovacích zariadení a reštaurácie hotela Balnea Esplanade, pavilóny F a H hotela Pro Patria ako aj rekonštrukciu čističky odpadových vôd a časti hotela Vietoris v Smrdákoch. 

Na rok 2017 plánuje spoločnosť výnosy vo výške takmer 38 miliónov eur s nákladmi 36,6 milióna eur. Predpokladá sa stabilizácia trhu v SRN a Izraeli. Vzhľadom na zložitú politickú situáciu v arabských štátoch a Rusku a možný pokles klientely z tejto oblasti, plánuje SLKP podľa výročnej správy zabezpečiť nové trhy v Nórsku, Holandsku, Švédsku, Rakúsku a starých spolkových krajinách SRN.

-th- Zdroj: finstat.sk, registeruz.sk

 

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972