„Vitajte v našom regióne“ mala názov súťaž v podnikaní v oblasti cestovného ruchu, ktorá sa nedávno uskutočnila v Žiline. Zúčastnili sa jej aj študentky piešťanskej SOŠ obchodu a služieb. Prezentovali podnikateľský zámer – ponuku fiktívnej cestovnej kancelárie ESCAPE. Spoločne s ich učiteľkou Anettou Babulicovou, zrealizovali medzi účastníkmi súťaže aj anketový prieskum, ktorý pre nich pripravil piešťanský poslanec a predseda Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta Peter Tremboš (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany). Výsledky prieskumu poskytol aj našej redakcii a sú naozaj zaujímavé. Okrem iného študenti zistili, že s mestom Piešťany, si ľudia stále najviac spájajú kúpele, barlolámača či Wintera.

Cieľom ankety, primárne orientovanej na študentov stredných škôl so zameraním na cestovný ruch, bolo poznať preferencie potenciálnych návštevníkov a ich vnímanie Piešťan ako destinácie cestovného ruchu. Za referenčnú vzorku poslúžili aj vyjadrenia ich učiteľov.

11036757_10204470609946542_6095160423930346517_n

10169411_10204482793691128_3188091890092254166_n

1623682_10204470610706561_2558269771262519401_n

Jedna z prvých otázok položená v prieskume, bola zameraná na zisťovanie preferencií v ubytovaní. Z odpovedí vyplynulo, že asi 60 % študentov dáva na dovolenke prednosť ubytovaniu hotelového typu. U ich učiteľov je to prekvapujúco len niečo cez 35 %. Medzi študentmi je populárne aj kempovanie (20 %). „Rozhodujúca v tomto prípade u študentov možno nie je ani tak cena, ako väčší pocit voľnosti, učitelia sa pravdepodobne stanovania dostatočne nabažili v časoch ich mladosti, takýto spôsob ubytovania u nich získal najmenšie preferencie, iba 7 %“ uvádza v komentári P. Tremboš.

11403274_10204482797091213_2288356680718540024_nNasledujúca otázka bola zameraná na spôsob trávenia voľného času. Veď cestovný ruch a voľný čas spolu úzko súvisia. Podľa Petra Tremboša bolo príjemným zistením, že asi jedna tretina respondentov vypĺňa svoj voľný čas športom: „Zostáva len dúfať, že pod tým nechápu sledovanie športového kanála na TV. Čítaniu kníh sa vo voľnom čase venuje len 4 % opýtaných študentov. Spomedzi ich učiteľov sa k takejto forme oddychu nepriznal ani jeden.“10390469_10204496182185832_2352099329763983459_n

Ďalej boli respondenti v rámci prieskumu požiadaní, aby vymenovali pojmy, ktoré im prídu prvé na um v súvislosti s Piešťanmi. Temer polovica respondentov bez váhania uviedla „kúpele“. Na druhom mieste sa medzi študentmi umiestnila Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera. Medzi učiteľmi to bola socha Barlolámača. „Ak bude nabudúce niekto znovu „špekulovať“ nad výberom loga pre Piešťany – tu je jasná odpoveď: kúpele, Barlolámač a Winter – to sú pojmy, s ktorými si ľudia spájajú naše mesto,“ myslí si poslanec. Na Rytmusa alias Patrika Vrbovského si spomenuli len asi dve percentá opýtaných.11401123_10204516706818935_1879392630596020861_n

Študenti odpovedali aj na otázku, či niekedy navštívili Piešťany. „U učiteľov slovenských stredných odborných škôl zameraných na cestovný ruch sa nik neodvážil odpovedať NIE. Ale aj u ich študentov sme zistili, že viac ako polovica násť-ročných už niekedy Piešťany navštívila a mnohí to v dohľadnom čase aj plánujú,“ vysvetľuje predseda Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta a dodáva: „PIEŠŤANY – tešme sa, stále je o nás záujem. Ale dajme si pozor, aby sme sa nestali RETRO – aj to je fajn, ale zároveň by bolo dobré ponúknuť niečo, čo je IN.“

1891052_10204543055917646_1000487110308406718_n

Je pozitívne, že 73 % študentov a 67 % ich učiteľov v dohľadnom čase i plánuje navštíviť Piešťany. Na otázku, za akým účelom by tak chceli spraviť, najviac študentov udáva ako dôvod prehliadku mesta a kúpeľov. Učitelia majú záujem najmä o relax. Práve v Piešťanoch sa tieto pojmy podľa P. Tremboša navzájom prelínajú. „Z výsledkov prieskumu prekvapil relatívne nízky význam festivalov a podobných akcií, ktoré sa v posledných rokoch často v Piešťanoch organizujú a v súvislosti s rušením nočného pokoja sa nestretávajú vždy s pozitívnou odozvou u obyvateľov priľahlých častí mesta. Rovnako prekvapujúce je, že o tento druh kultúrnych akcií majú väčší záujem učitelia ako ich študenti.“

10537096_10204543059357732_2608113944160967965_n

10177950_10204564292608550_8088719316570370847_n„Koľko dní by ste chceli stráviť v Piešťanoch?“ – znela ďalšia otázka v prieskume. Zdá sa, že študenti sa (na rozdiel od ich učiteľov) nikam neponáhľajú. Väčšina z nich (41 %) považuje za primeranú dĺžku návštevy nášho mesta 4 až 7 dní. Viac ako týždeň by u nás chcelo zostať však iba 14 % respondentov. Keďže ide o aktívnych mladých ľudí, ponuka liečebných procedúr pre nich asi nie je to pravé orechové. „Vedeli by sme im pripraviť dostatočne zaujímavý program?“ pýta sa poslanec.

11060932_10204575888258434_1198610758910564863_n

Na záver sa respondenti vyjadrovali k otázke, o aké atrakcie by pri návšteve Piešťan mali záujem. Študenti stredných odborných škôl zameraných na cestovný ruch, považujú za najvýznamnejšie atrakcie nášho mesta KÚPELE (47 %) a rôzne prírodné i kultúrne pamiatky (29 %). „Zdá sa, že v tejto oblasti má mesto lepšiu povesť, ako si zaslúži. U učiteľov sa hneď za kúpeľmi (33 %) umiestnila naša vynovená ELEKTRÁRŇA (24 %). Páni učitelia evidentne sledujú, čo je u nás nové. Len je škoda, že o tom nepovedali aj svojim študentom,“ uzatvára s úsmevom tvorca ankety, ktorý zároveň pridal poďakovanie pani učiteľke – Anette Babulicovej a jej študentkám z piešťanskej SOŠ obchodu a služieb. „Bez ich aktívneho prístupu by tento prieskum pravdepodobne neuzrel svetlo sveta.“ Výsledky ankety zverejnil aj na svoje FB stránke.

11539620_10204603242262267_2321308066512642362_n

11393213_10204482772810606_3246711048658340804_n

P.Tremboš/red

 

 

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972