Connect with us

Aktuality

Kto nakupoval harddisky, sa nedozvedel ani kontrolór

Published

on

Na zasadaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 2. júla sa okrem iných vecí rokovalo aj o výsledkoch bezpečnostnej kontroly, ktorá sa uskutočnila po nie úplne štandardnom nákupe harddiskov na radnici, ešte v marci tohto roku. I keď hlavný kontrolór mesta Piešťany Peter Konečný zistil niekoľko nedostatkov v procese obstarávania, celistvé informácie o tom, čo presne sa odohralo na verejnosť však asi nepreniknú. Na včerajšom zastupiteľstve sa totiž stretli dva názory – podľa kontrolóra úrad nespolupracoval, prednostka Dáša Reháková to kategoricky odmietla. Na priame otázky poslancov Jozefa Malíka (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany) a jeho klubového kolegu Tomáš Hudcoviča, ako napríklad, čo robili na radnici v sobotu večer, či kto dal podnet na nákup diskov, však neodpovedala. 

Otázka, prečo boli harddisky nakúpené v sobotu 7. marca, mimo pracovnej doby, nie je zodpovedaná ani v správe. Podľa prednostky je táto otázka irelevantná, primátor na ňu zase reagoval tým, že už odpovedal orgánom, ktorými bola táto situácia vyšetrovaná.

IMG_3110_resize

Hlavný kontrolór mesta Piešťany Peter Konečný položil úradu ohľadom situácie nasledujúce otázky a uvádzame aj odpovede, ktoré na ne dostal.

1. Z akého dôvodu bolo nakúpených celkom 5 + 8 HDD a kto rozhodol o ich nákupe?
Odpoveď na otázku č. 1: 8 kusov HDD bolo zakúpených ako náhrada originálnych pevných diskov z odobratých počítačov, a forma nákupu v hotovosti bola riešená z dôvodu, aby nebola narušená činnosť mestského úradu. 5 kusov externých HDD je využívaných nasledovne: 2 ks slúžia na zálohovanie, vyplývajúce z Bezpečnostnej smernice, 1 ks slúži pre pracovné potreby viceprimátora, 1 ks slúži pre pracovné potreby prednostky a 1 ks slúži pre pracovné potreby bezpečnostného správcu.

2. Z akého dôvodu boli HDD nakupované v hotovosti a nie na základe faktúry ako je to pri nákupe tohto druhu drobného majetku obvyklé a to v priebehu dní 07. –13.03.2015?

3. Aký vážny dôvod bol, aby sa nákup dvoch kusov HDD realizoval dňa 07. 03. 2015 t.j. v sobotu a teda nie v pracovný deň?

4. Prečo bol jeden HDD nakupovaný o 11 hod. a druhý HDD o 20 hod. uvedeného dňa a kto ich nakupoval?
Odpoveď na otázky č. 2, 3, 4: Žiadam Vás o úplné paragrafové znenie zákona, na základe ktorého ma ako hlavný kontrolór žiadate o odpoveď, a z ktorého by vyplývalo porušenie zákona, na základe Vašej otázky.

5. Prečo sa nákup jedného HDD (zo dňa 07.03.2015) realizoval z bežnej zálohy, ktorá sa poskytuje vedúcej sekretariátu primátora a ktorú konkrétne prijala ešte dňa 02.03.2015 na bežný chod sekretariátu, t. j. na nákup bežného materiálu potrebného pre potreby sekretariátu a nie HDD, majetku, ktorý bol podľa vyhodnotenia prieskumu trhu obstarávaný odborným garantom – pani prednostkou a ktorý slúži na odborné činnosti?

6. Prečo bol nákup druhého HDD (zo dňa 07.03.2015) realizovaný bez vydanej zálohy na jeho nákup a následne bol tento nákup v hotovosti zúčtovaný na časť nezúčtovanej zálohy poskytnutej vodičovi MsÚ o niekoľko dní neskôr? Ako bolo v tomto prípade zabezpečené vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole?

Odpoveď na otázku č. 6: Predbežnou finančnou kontrolou bolo overené vyplatenie zálohy. V tom, že nákup bol uskutočnený v určitý deň a hodinu, nevidím porušenie zákona a nie je v mojej právomoci určovať čas nákupu.“

7. Bol majetok – obstarané HDD (s obstarávacou cenou do 333 eur) zaradený aj do operatívno-technickej evidencie, ak áno žiadam predložiť aj túto dokumentáciu.

Odpoveď na otázku č. 5 a 7: Vzhľadom na cenu HDD sa nejedná o majetok, ako uvádzate vo Vašej žiadosti o písomné vyjadrenie, ale sa jedná o drobný nákup, ktorý je účtovaný priamo do spotreby a je zaevidovaný v súlade s internou normou MsÚ do operatívno-technickej evidencie (OTE). Vo svojej vnútornej norme mesto Piešťany obmedzuje výšku poskytnutej zálohy, určuje spôsob a termín jej zúčtovania, ale neobmedzuje to, na čo môže byť záloha použitá, ak je použitie riadne zdokladované. V tejto súvislosti uvádzame taktiež zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý stanovuje sumy, ktoré je možné v hotovosti zaplatiť, ale neobmedzuje dôvod použitia finančných prostriedkov.

Hlavný kontrolór mesta Peter Konečný okrem toho  v správe uvádza, že za vykonanie predbežnej finančnej kontroly bol vo viacerých prípadoch uvedený ako zodpovedný primátor mesta alebo viceprimátor mesta. Podľa jeho zistení, ale nemôžu vykonávať predbežnú finančnú kontrolu, nakoľko primátor a ani viceprimátor nie sú zamestnancami mesta a primátor je vedúcim orgánu verejnej správy, ktorý dáva poverenie vedúcemu zamestnancovi na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.

„Po prečítaní tejto správy mi prišlo pána kontrolóra veľmi ľúto, pretože je medzi dvoma mlynskými kameňmi. Na jednej strane ho zastupiteľstvo poverilo, teda požiadalo o vykonanie kontroly a na druhej strane, kontrolovaný subjekt nebol súčinný. Dovolím si tomu dať inú terminológiu, že kontrolovaný subjekt maril kontrolu. Z môjho pohľadu by malo byť logické nejaké vyústenie celej tejto situácie. Malo by teda byť vo vašom záujme, aby sa celá táto vec nejako uzavrela a vyjasnila,“ povedal poslanec Jozef Malík.

„Ako môžete vidieť v správe, je tam uvedené, že nebola poskytnutá súčinnosť. Kategoricky odmietam takéto slovné vyjadrenie, pretože v mojich očiach neposkytnúť súčinnosť znamená nechcieť podať informácie a toto absolútne nie je pravda. Najväčší problém bol s časom,“ povedala prednostka mestského úradu Dáša Reháková.

IMG_3082_resize

O výsledkoch kontroly sa rokovalo až v neskorých nočných hodinách a k téme sa vyjadrilo viacero poslancov, prednostka mestského úradu a aj hlavný kontrolór mesta.

„Dovolím si tvrdiť, že to, čo predvádzate, je jasným cieľom nás absolútne znechutiť sa k tomuto vyjadrovať a vôbec niečo riešiť. Vy by ste si mali natoľko ceniť vlastných voličov, že presne poviete čo sa dialo, čo sa stalo. Vaši voliči si to zaslúžia,“ povedal k téme poslanec Tomáš Hudcovič.

„Už všetci pochopili, že v tejto kauze nebolo všetko celkom v poriadku. Koniec koncov aj hlavný kontrolór konštatuje, že nebolo všetko v súlade so zákonom. Počkajme si na výsledky kontrol, ktoré vykonávajú oficiálne štátne orgány, ktoré nám dosť napovedia,“ reagoval poslanec Andrej Klapica.

Príbeh o udalostiach, ktoré sa stali v sobotu 7. marca na radnici, tak stále pokračuje a jeho záverečné rozuzlenie, v podobe podania komplexného vysvetlenia, je zatiaľ v nedohľadne.

-lt-

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články