Uličku pre peších a cyklistov medzi ulicami Komenského a Hlboká už niekoľko rokov „zdobí“ hákový kríž. Okrem neho sa na múre nachádzajú aj písmená SS a číslo 88, ktoré odkazuje na začiatočné písmená nacistického pozdravu. Touto lokalitou sa pritom denno-denne pohybujú žiaci Základnej školy Brezová. S podobným prípadom sme sa stretli aj minulý týždeň, kedy zatiaľ neznámy páchateľ posprejoval pamätník Yisachara Schlomo Teichtala, pričom ho nasledujúci deň odstránili Služby mesta Piešťany. Zisťovali sme, kto je zodpovedný za odstránenie symbolov propagujúcich skupiny smerujúce k potláčaniu základných práv a slobôd.

„Akékoľvek prejavy neznášanlivosti podobného razenia je potrebné nahlásiť mestskej polícii, prípadne majiteľovi popísanej veci. V tomto konkrétnom prípade ide, predpokladám o súkromný plot pri rodinnom dome. SMP ho nespravuje. Takéto nápisy spĺňajú podstatu trestného činu v zmysle § 422d trestného zákona. Takže určite treba volať políciu – štátnu, mestskú,“ uviedla vo vyjadrení riaditeľka Služieb mesta Piešťany Hana Dupkaničová.

V spomínanom paragrafe 422 sa uvádza (1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat a hesiel, prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust.

Podľa vyjadrenia Márie Linkešovej, hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, tento prípad doteraz nebol nahlásený na polícii, v dôsledku čoho nie je vyšetrovaný. Na KRPZ Trnava, respektíve na Prezídiu Policajného zboru, sme zisťovali i to, kto je zodpovední za odstránenie symbolov, ktoré spĺňajú znaky trestného činu, do uzávierky článku sme však relevantnú odpoveď nedostali.

-lt/Zdroj: Služby mesta Piešťany, KRPZ v Trnave/Foto: lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972