Do konca januára môžu telovýchovné jednoty, športové kluby, prípadne iné právnické alebo fyzické osoby podávať návrhy v ankete Najúspešnejší športovci mesta Piešťany pre rok 2014. Anketu vyhlasuje v zmysle jej štatútu primátor mesta Piešťany v kategóriách jednotlivci – dorastenci do 18 rokov, jednotlivci – dospelí, kolektívy a tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu.

mp-03-22-13-83721[1]

Do ankety môžu byť zaradení kandidáti len v prípade ak majú trvalý pobyt na území mesta Piešťany alebo pôsobia v športovom klube, ktorý má sídlo na území mesta Piešťany. Návrhy majú obsahovať stručné zdôvodnenie a vymenovanie najvýznamnejších úspechov navrhovaných športovcov v uplynulom roku.  Poslať ich treba do 31. januára 2015 na adresu: Mestský úrad Piešťany, referát kultúry a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Návrhy vyhodnocuje  príslušná komisia mestského zastupiteľstva a následne je jej návrh predložený na schválenie primátorovi mesta.

V zmysle štatútu prislúchajú laureátom aj finančné odmeny:

Jednotlivci – dorastenci

1. miesto 170 €
2. – 10. miesto 70 €

Jednotlivci – dospelí

1. miesto 200 €
2. – 10. miesto 100 €

Kolektívy

1. miesto 350 €
2. miesto 250 €
3. miesto 150 €

(inf) Ilustračné foto

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972