Riziko šírenia koronavírusu v uplynulých dňoch v piešťanskom okrese rástlo. Krízový štáb mesta Piešťany na to zareagoval opatreniami, ktoré idú nad rámec celoslovenských protiepidemických pravidiel.

V záujme ochrany obyvateľov Piešťan a z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu  v našich zariadeniach a organizáciách zriadených radnicou, boli vo štvrtok 1. októbra Krízovým štábom mesta Piešťany prijaté tieto opatrenia:

– boli prijaté tieto opatrenia nad rámec celoštátnych opatrení:
zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,

– zabezpečenie dostatočného počtu rúšok v  ZSS DOMUM, kam prichádzajú bezdomovci,

– v spolupráci s Mestskou políciou mesta Piešťany zabezpečiť distribúciu rúšok medzi bezdomovcov v uliciach mesta a na miestach, kde sa schádzajú a kontrolovanie ich stavu (napr. meraním teploty),

– v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici sa budú od pondelka 5. 10. 2020 podávať obedy len do obedárov, stravovanie v zariadení nebude možné,

– v ZSS Vila Julianna budú obedy podávané len pre ubytovaných klientov, ostatní stravníci ich budú dostávať do obedárov,

– denné centrá Rozmarín a Svornosť sú s platnosťou od 2. 10. 2020 zatvorené až do odvolania,

– mestská polícia bude kontrolovať dodržiavanie opatrení vyhlásených ÚVZ SR.

„V školách, školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa neodporúčajú organizovať zasadnutia rodičovských združení a rady školy, takisto sa odporúča zrušiť v tomto období krúžkovú činnosť,“ informovala ďalej radnica.

Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972