Od 18. do 25. januára prebieha aj na Slovensku Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spoločná ekumenická pobožnosť v Piešťanoch bude vo štvrtok 24. januára o 18.00 v kostole sv. Štefana. Po nej sa uskutoční pohostenie, na ktoré sú všetci účastníci pozvaní.

Dni modlitieb za jednotu kresťanov navrhol Paul Wattson v roku 1908, čiže pred viac ako sto rokmi tak, aby konali  medzi dvoma sviatkami, Katedrou sv. Petra a Obrátením sv. Pavla, čo dodalo tomuto týždňu symbolický význam.

Od roku 1968 Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou pre podporu jednoty kresťanov vydáva každoročne pre túto príležitosť materiály. Ich prípravou bývajú poverené miestne cirkvi alebo cirkevné a ekumenické spoločenstvá niektorej krajiny.

V tomto týždni sa veriaci z kresťanských cirkví modlia za svoju jednotu, či už pri modlitbách v rámci bohoslužieb, ale aj v spoločenstvách i súkromí. Vyvrcholením je ekumenická bohoslužba za účasti predstaviteľov viacerých cirkví. V Piešťanoch sa uskutoční vo štvrtok 24. januára o 18:00 h v kostole sv. Štefana. Po jej skončení sú účastníci pozvaní na bratské agapé.

-red- Zdroj: saletinirozkvet.webnode.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972