Stretnutie ľudí so záujmom o kreatívne vzdelávanie sa uskutoční už dnes – vo štvrtok 16. apríla o pol piatej popoludní v klube ŽiWell. Možnosti alternatívneho vzdelávania predstavia zástupcovia Svetoškoly Trnava a Školy so srdcom z Myjavy.

c01391fb04Prídite, ak si myslíte, že:
– deti, učitelia aj rodičia sa učia každý deň, no nie vždy z kníh a v laviciach
– deti by v škole mali mať bezpečné prostredie, v ktorom môžu vojsť do svojho vnútra bez tlaku na dosahovanie rovnakých výsledkov
– deti dokážu riešiť svoje problémy so zdravým sebavedomím, komunikujú a poradia si, hoci ináč, ako to od nich očakávajú dospelí
– deti sú citovo múdre – prirodzene cítia, čo je pre nich dobré
– deti potrebujú individuálny prístup a prostredie dôvery vo vzťahu učiteľ – dieťa

Tlačová správa

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972