Krajinský most sa dočká ďalšej rekonštrukcie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dnes zverejnilo informáciu o úspešných žiadateľoch dotácií z eurofondov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Trnavskému samosprávnemu kraju prešli tri projekty v celkovej sume približne 8 miliónov eur, pričom jedným z nich je aj Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch – I. etapa. Má ísť o rekonštrukciu spodnej časti mosta, pričom agrorezort na ňu prispeje sumou 1 949 403,45 €.

Rekonštrukcia mosta má pozostávať z komplexnej sanácie spodnej stavby a časti nosnej konštrukcie. Vrámci nej  sa majú reprofilovať časti mostovky v hlavnom mostnom poli, spodnej strany mostovky medzi krajnými pozdĺžnikmi, oblúky nosnej konštrukcie vo vedľajších poliach, piliere a krajné podpery hlavného mostného poľa. Zároveň majú dobetónovať poškodenia väčšieho rozsahu a zainjektovať trhliny a drenážou odvodniť zásypy v krajných oporách.

Kraj naposledy investoval väčší obnos pri rekonštrukcii v roku 2014, keď sa okrem opráv o pár desiatok centimetrov rozšírila vozovka. Vtedy stavbári odstránili prídavné oceľové tiahla v hlavnom mostnom poli, opravili poškodený povrch nosnej konštrukcie a zábradlia, opravené povrchy očistili, natreli, zosilnili tiahla a mostovku, doplnili výstuže v miestach žľabov, položili nový betón, hydroizoláciu, zhotovili mostné závery, odvodňovače a na záver natreli kovové časti zábradlia a obnovili vodorovné značenie.

O financie na Krajinský most žiadalo aj Mesto Piešťany, konkrétne na rekonštrukciu oceľovej lávky, ktorá je v jeho vlastníctve. Podľa zverejnených materiálov na aktuálne rokovanie komisií mestského zastupiteľstva tento projekt nebol úspešný a mesto budem musieť vyriešiť financovanie rekonštrukcie iným spôsobom.

Kraj uspel pri žiadosti o financovanie aj projektami  Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000 – 25,956, v sume  2 380 272,89 € a Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany, km 39,145 – 44,800, v čiastke 4 599 777,52 €.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972