Connect with us

Aktuality

Kraj nasmeruje cez participatívny rozpočet do piešťanského okresu 28-tisíc eur. Rozhodovať o nich môžete aj vy

Published

on

Trnavský samosprávny kraj spúšťa tento rok po prvý raz projekt participatívneho rozpočtu. Prostredníctvom neho budú môcť obyvatelia kraja, ako aj občianske združenia a neziskové organizácie, navrhovať a rozhodovať, ktoré projekty sa v rámci kraja v roku 2019 budú realizovať. Séria stretnutí s občanmi odštartovala pred pár dňami v Skalici. Dnes 22. januára o 17:00 h sa prvé uskutoční aj v Piešťanoch, v priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina na Námestí SNP 9.

„Máte plno nápadov ako zmeniť Vaše okolie k lepšiemu? Podeľte sa o ne v rámci prvého kola verejných stretnutí Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy a spolu ich pretransformujeme do reálnych projektov. Trnavský samosprávny kraj v pilotnom ročníku participatívneho rozpočtu v roku 2019 vyčlenil celkovo 250 tis. eur, ktoré prerozdelil pre jednotlivé okresy podľa počtu obyvateľov. Pomôžte nám robiť náš kraj lepším. Spolu tvoríme kraj,“ pozývajú na stránke tvorimekraj.sk zástupcovia kraja a OZ Utópia, ktoré bude participáciu občanov zabezpečovať.

Participatívny rozpočet je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia mesta rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov mesta. Participatívny rozpočet vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a postupne sa rozšíril na všetky kontinenty. Dnes je súčasťou niekoľkých tisícov samospráv po celom svete. Mesto Piešťany v predošlých rokoch rovnako časť prostriedkov svojho rozpočtu využívalo na základe rozhodovania širokej verejnosti. Kraj pre okres Piešťany vyčlenil v tomto roku 28-tisíc eur.

Pre podanie projektov participatívneho rozpočtu TTSK sú prípustné všetky tematické okruhy smerujúce k zlepšeniu života občianskych komunít, napríklad voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity, aktivity v oblasti športu, aktivity v oblasti kultúry, aktivity zamerané na zlepšenie životného prostredia a zveľadenie prostredia komunít, komunitná infraštruktúra, ale aj iné.

Projekt je investičná alebo neinvestičná akcia realizovaná na území kraja. Prípustné nie sú projekty propagujúce produkty, služby, činnosť či stanoviská subjektov komerčného charakteru alebo politických strán a hnutí. Projekty nesmú zahŕňať priame poskytovanie finančných prostriedkov (napr. formou dotácií, výhier či darov).

Navrhovateľom projektu participatívneho rozpočtu je fyzická osoba, alebo skupina fyzických osôb, ktorí v čase podania projektu participatívneho rozpočtu dosiahli vek 18 rokov. Navrhovateľom projektu môže byť aj občianske združenie alebo nezisková organizácia. Ak je navrhovateľom občianske združenie alebo nezisková organizácia, predkladajú dokumenty stanovené vo výzve.

HARMONOGRAM PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Vyhlásenie a zverejnenie výzvy 10.01.2019
Verejné stretnutia (1. kolo) – informačné stretnutia 15.01.2019 – 07.02.2019
Stanovenie deliberačných kritérií 05.03.2019
Podávanie projektov žiadateľmi 22.03.2019
Verejné stretnutia (2. kolo) – prezentácia + deliberácia projektov 09.04.2019 – 07.05.2019
Hlasovanie o projektoch 10.05.2019 – 23.05.2019
Zverejnenie výsledkov rozhodovania 27.05.2019
Realizácia projektov 01.06.2019 – 24.11.2019
Vyúčtovanie projektov do 13.12.2019

Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi, a to elektronicky online hlasovaním (váha 50%) a deliberáciou (váha 50%). Deliberácia sa skladá z dvoch častí. Prvou je vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberačné fóra hodnotiť jednotlivé projekty. Za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK. Druhou je hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií, ktoré sa uskutoční v druhom kole verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja.

Deliberačné fóra pre jednotlivé okresy sa skladajú z členov, ktorých vymenuje predseda TTSK. Tvoriť ich bude jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu, dvaja pracovníci z Úradu TTSK a dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti.

Pre podporu projektov môžu obyvatelia hlasovať elektronicky online  prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty. Hlasovať môže každý obyvateľ kraja vo veku nad 15 rokov.

-red-/TTSK

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články