Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Požadované je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním. Víťaza konania čaká plat do 1153 eur plus príplatky v zmysle zákona. Termín podávania žiadostí je do 24. mája.

Kvalifikačným predpokladom pre účasť vo výberovom konaní je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania. Ďalšími kritériami a požiadavkami sú odborná prax v oblasti ekonomiky, správy alebo výstavby cestnej infraštruktúry minimálne 6 rokov, riadiaca prax, znalosť ekonomiky a rozpočtovania v stavebníctve, bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť, praktické a analytické myslenie, komunikatívnosť, počítačové znalosti MS Office, MS Excel, či Cenkros. Nový riaditeľ by mal mať samozrejme riadiace a organizačné schopnosti.

Tarifný plat pre toto miesto je od 883,50 Eur do 1 153,50 eur, plus príplatky v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Uchádzač musí doručiť písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom), čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise a čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

Ďalšie detaily nájdete tu.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972