Poslanci Trnavského samosprávneho kraja budú na svojom rokovaní budúci týždeň rozhodovať aj o tom, že vyrovnajú dlh piešťanského letiska vo výške približne 1,5 milióna eur  kapitalizáciou. Kraj by tak získal vyššiu účasť na jeho majetku a tým aj vplyv pri rozhodovaní. 

letisko3

„Kapitalizácia pohľadávky znamená, že veriteľ – akcionár nestratí svoju pohľadávku voči spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., ale jej kapitalizáciou dôjde k navýšeniu jeho majetkovej účasti a posilneniu vplyvu na rozhodovacích právach akcionára,“ píše sa v dôvodovej správe materiálu na zasadnutie krajského zastupiteľstva.

REKLAMA

kia-042015-500

Podľa dôvodovej správy má v súčasnosti Letisko niekoľko veriteľov, pričom jedným z najväčších je spoločnosť SMS TTSK, ktorá patrí kraju a od roku 2009 poskytla letiskovej akciovke štyri zmluvné pôžičky na prevádzku v celkovej výške viac ako jeden a pol milióna eur. Z nich sa zatiaľ vrátilo iba sto tisíc.

V prípade súhlasu poslancov župa prevezme pohľadávku svojej eseročky SMS TTSK voči Letisku Piešťany vo výške 1 459 213,84 € za jedno euro. Túto pohľadávku zároveň vloží do základného imania spoločnosti ako nepeňažný vklad v hodnote podľa znaleckého posudku. Posudok je dôležitý pri určení zvýšenia podielu župy na majetku letiska, zatiaľ však nie je známy.  V súčasnosti má Trnavský samosprávny kraj percentuálne zastúpenie 56,37 % , Mesto Piešťany 21,49 % a štát 22,14 % akcií.  Prevod majetku bude krajské zastupiteľstvo schvaľovať už v stredu 22. apríla ako dôvod hodný osobitného zreteľa.

Jedným z veriteľov Letiska je aj Mesto Piešťany. Návrh na kapitalizáciu dlhu vo výške okolo 400 tisíc eur riešili i mestskí poslanci na pracovnom stretnutí s primátorom koncom marca. Ten chcel pôvodne situáciu riešiť podobným spôsobom. Podľa poslanca Tomáša Hudcoviča, však napokon zástupcovia radnice prezentovali vyjadrenie ministerstva, že daňový dlh u miest a obcí nie je možné vyrovnať kapitalizáciou pohľadávky.

-ad-, Foto: mp

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972