V Kostole svätého Martina v obci Banka, ktorý spadá pod Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany začal v pondelok 21. septembra prebiehať reštaurátorský výskum. Kvôli pripravovanej rekonštrukcii je potrebné zistiť, čo sa nachádza pod vrchnými vrstvami omietky. Hlavnou úlohou prieskumu je predísť poškodeniam cenných pamiatok výtvarnej alebo umeleckoremeselnej povahy, ktoré sa môžu nachádzať v kostole pochádzajúcom z obdobia 1332 – 1337.

12011161_10204336249518749_805680018996587536_nNa práce sa prišli pozrieť aj odborníci z Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Vzhľadom na naozaj bohatú históriu kostola začínajúcu v 14. storočí i zmienku o tom, že na jeho mieste stál v minulosti hrad Bana, reštaurátorské práce môžu poodhaliť nejedno zaujímavé tajomstvo.

Prvá zmienka o kostole svätého Martina pochádza a obdobia 1332 – 1337. V roku 1599 ho pravdepodobne vypálili krymskí Tatári. V nasledujúcom roku bol kostol opravený a kostolná loď zaklenutá renesančnou klenbou. Areál kostola bol opevnený kamenným múrom, ktorý bol zbúraný až pri prístavbe nového kostola v roku 1931. Pôvodný renesančný kamenný portál vstupu je dnes vstavaný do nového múru pred priečelím starého kostola. Približne medzi rokmi 1581 – 1647 kostol používali evanjelici. V roku 1779 bol pri kostole postavený kamenný kríž. Nový kostol z roku 1930 bol pristavaný k južnej stene starého kostola, so starým je prepojený tromi oblúkmi (nesenými stĺpmi). Je to teda vlastne dvojkostol.

12038493_10204336263359095_7758958175944623872_n12042904_10204343799187486_928228502089750845_n

Notár Anonym spomína okolo roku 1200, že na mieste súčasného kostola stál že už deviatom storočí hrad Bana. Uvádza, že hrad stál už v čase vpádu nomádskych ugrofínskych kmeňov do oblasti stredného Dunaja a na územie Slovenska. Hoci Anonymova kronika nie historicky spoľahlivý zdroj informácií, je pravdepodobné, že to naozaj tak bolo. Zrejme tu mohla stáť aj murovaná rotunda, alebo kostolík. Sú to však len dohady, lebo dodnes to neobjasnil archeologický, či historický výskum. V druhej polovici 13. storočia začal hrad strácať svoj strategický význam, pretože sa menila obranná hranica a vybudovali sa ďalšie hrady Branč, Dobrá voda, Čachtice a Tematín. O hrade sa píše ešte aj v roku 1263.12019803_10204336244078613_7173660788663370790_n

12011304_10204336247398696_2672114881815187894_n12002759_10204336267839207_7774407727450003946_n12009646_10204336245438647_6876499731794179387_n

12036907_10204343799147485_1304518110088976622_n-lt/Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany- Foto: Viktor Vrábel

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972