Koronavírus: Úrad práce zavádza opatrenia zabraňujúce šíreniu koronavírusu

Koronavírus: Úrad práce zavádza opatrenia zabraňujúce šíreniu koronavírusu

10. marca 2020 Off Od PNky.sk

Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, zavádza od dnešného dňa opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu nákazy koronavírusom.


V zmysle záverov stretnutia Ústredného krízového štábu prijíma Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID-19, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej miere.

S účinnosťou od 10.3.2020 až do odvolania na ÚPSVaR Piešťany ako aj na pracovisku UPSVaR Hlohovec:

Preberanie všetkých potrebných písomností a náležitostí, ktoré musí úrad v zmysle zákona od klientov preberať, bude prebiehať na vrátnici úradu – pri vstupe do budovy, aby sa obmedzil pohyb klientov po úrade.

Pre uchádzača o zamestnanie, ktorý si bude chcieť osobne žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, sa bude za osobné podanie žiadosti považovať podanie prostredníctvom e-mailu: pn@upsvr.gov.sk v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania.

Rušia sa všetky termíny na ÚPSVaR:

Plánované stretnutia so zamestnávateľmi.

Burzy práce, výberové konania.

Plánované určené kontakty uchádzačov o zamestnanie.

Zastavujú sa aktivity na všetky realizované národné projekty a tých projektových aktivít, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb.

Zastavuje sa uzatváranie nových dohôd s UoZ.

Zastavuje sa ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít.

Všetky potrebné ďalšie informácie nájdete na:
https://www.upsvr.gov.sk/

Zamestnancov ÚPSVaR môžete kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo poštou. Kontakty nájdete na:
https://www.upsvr.gov.sk/pn/kontakty

Zdroj: ÚPSVaR Piešťany Ilustračné foto: www.pic-piestany.sk