Opatrenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, ktorých cieľom je predísť šíreniu coronavírusom. Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 12.3.2020, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID-19 prijíma Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovné opatrenie:

S účinnosťou od 16.03.2020 až do odvolania na ÚPSVaR Piešťany ako aj na pracovisku UPSVaR Hlohovec sa menia úradné hodiny pre klientov nasledovne:

Pondelok 8:00 – 11:00 h
Utorok 8:00 – 11:00 h
Streda 8:00 – 11:00 h
Štvrtok 8:00 – 11:00 h
Piatok 8:00 – 11:00 h

V čo najväčšej miere odporúčame kontakt s klientmi presunúť z osobného  na telefonický, elektronický, e-mailový, prípadne písomný prostredníctvom pošty. V prípade osobnej návštevy úradu klientom v čase úradných hodín, bude preberanie všetkých potrebných písomností a náležitostí zabezpečené vo vstupných priestoroch úradu. Mimo úradných hodín môžu klienti využiť na doručenie písomností poštovú schránku umiestnenú na budove úradu v vstupných priestoroch.

V prípade otázok môžu klienti kontaktovať zamestnancov úradu telefonicky, pričom tel. čísla sú uvedené na webovej stránke úradu: https://www.upsvr.gov.sk/pn/kontakty.

Zároveň dávame do pozornosti webovú stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.upsvr.gov.sk/, kde môžete získať čo najviac informácií o prijatých opatreniach.

UPSVR PN Ilustr. foto: PIC

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972