Connect with us

Aktuality

Koronavírus: Sumár opatrení Mesta Piešťany a jeho inštitúcií pre zabránenie šírenia nákazy

Published

on

Mesto Piešťany a jeho organizácie prijali viacero opatrení, ktoré majú pomôcť zabrániť šíreniu hrozby nákazy koronavírusom. Prinášame vám ich sumár.

MESTSKÝ ÚRAD PIEŠŤANY

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY oznamuje, že v týchto dňoch je na MsÚ až do odvolania OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK.
Preto odporúčame:
– aby občania v týchto dňoch zvážili svoju návštevu na MsÚ Piešťany a v prípade nevyhnutnosti komunikovali s pracovníkmi úradu predovšetkým telefonicky alebo e-mailom.
– Osobná návšteva sa odporúča po predchádzajúcej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu alebo v nevyhnutných prípadoch.
– Pred platbou v pokladni MsÚ odporúčame uprednostniť elektronickú platbu alebo odložiť ju na neskorší termín. Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený.
– Informácie k jednotlivým požiadavkám získate na:
www.piestany.sk/obcan (tu sú aj telefónne čísla na konkrétne pracoviská).
Informácie: 033/77 65 311

OPATRENIA MESTSKEJ POLÍCIE PIEŠŤANY

Mestská polícia mesta Piešťany prijala vlastné opatrenia, cieľom ktorých je v maximálnej miere eliminovať šírenie koronavírusu. Ide o tieto opatrenia:

– Zisťovanie a prejednávanie priestupkov len v nevyhnutných prípadoch.
– S priestupcom komunikovať na vzdialenosť 1,5 m.
– Pri styku s finančnou hotovosťou a dokladmi totožnosti používať ochranné prostriedky.
– V prípade nevyhnutnosti komunikovať s mestskou políciou cez videovrátnika na budove MsP Piešťany a prostredníctvom telefonických liniek: č. 159, 033/77 268 02, príp. e-mailom: peter.gogol@piestany.sk
– Príslušníci Mestskej polície mesta Piešťany budú v teréne priebežne monitorovať uplatňovanie výziev, zákazov a odporúčaní na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

OPATRENIA SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY

SLUŽBY OBYVATEĽOM:
– Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia uzatvára pre verejnosť administratívnu budovu s účinnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 vrátane.
– Predaj parkovacích kariet prebieha v štandardnom režime, prosíme dodržiavať pokyny zamestnancov SMP.
– Vybavovanie dopytov a nahlasovanie porúch, príp. poškodení mestského majetku bude prebiehať telefonicky, príp. mailom.
Kontakty: 033 / 79 141 01, 033 / 79 141 03, smp@sluzbymesta.sk
– Pre doručovanie písomných dokumentov je potrebné využiť poštový styk.
– Prevádzková doba Zberného dvora sa nemení, prosíme dodržiavať pokyny zamestnancov SMP.
– Správa cintorínov odporúča klientom obmedziť návštevu kancelárie. Platby za hrobové miesta žiadame uhrádzať bezhotovostným platobným stykom. Pohrebná služba pracuje nonstop.
Kontakty: 033/77 269 82, 0903/485 562, zvonarova@sluzbymesta.sk, gerhatova@sluzbymesta.sk
– S účinnosťou od 11.03.2020 do 23.03.2020 odporúčame dôsledne zvážiť účasť na pohrebných obradoch. Ostatní smútiaci môžu zaslať kvety cez telefonickú objednávku (033/77 269 82) a takýmto spôsobom prejaviť pietu.

OPATRENIA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

V súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) a na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany oznamujeme, že knižnica prijala nasledovné opatrenia:
– od 10. marca do 23. marca 2020 bude knižnica pre verejnosť zatvorená.
– Z tohto dôvodu rušíme aj kultúrne podujatia, ktoré boli plánované v tomto období, t. j. od 10. do 23. 3. 2020.
– O náhradných termínoch zrušených podujatí a ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.
– Vzhľadom na to, že nebudeme poskytovať knižnično-výpožičné služby, prosíme čitateľov, aby v tomto období nevracali do knižnice vypožičané knihy.
– Predlžovanie výpožičiek budeme realizovať telefonicky (033/ 77 259 82), alebo prostredníctvom e-mailov: dospele@kniznica.sk, detske@kniznica.sk.
– Zároveň čitateľov ubezpečujeme, že počas tohto obdobia im nebudú zasielané upomienky.

OPATRENIA BYTOVÉHO PODNIKU PIEŠŤANY

SLUŽBY KLIENTOM:
– Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je s účinnosťou od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane pre verejnosť/klientov uzavretý.
– Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zvolané na obdobie od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane sa rušia, zvolané budú v náhradných termínoch.
– Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad. Splatnosť platieb v hotovosti sa predlžuje do 31. 03. 2020. Otázky k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
– Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
– Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
– Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú
schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
– Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,….).
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
– Bytový podnik Piešťany, s.r.o. od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

OPATRENIA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

Vážení návštevníci, v súvislosti s prevenciou pred šírením korona vírusu a na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany, ako aj Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa:
– Od pondelka 09. 03. 2020 až do odvolania sa rušia všetky kultúrne podujatia a filmové predstavenia v MsKS a KSC Fontána.
– Informácie na tel. č.:
• 033/ 77 259 25
• 033/ 77 253 75
• 033/ 77 189 90

– Zmena otváracích hodín vo Výstavnej sieni v starej lekárni
V termíne 10. 3. 2020 – 14. 3. 2020 v čase: 10.00 – 14.30 hod.
– Galéria v priestoroch KSC Fontána je pre verejnosť zatvorená až do odvolania.

-red- Zdroj: Mesto Piešťany Ilustr. foto: Min. zdravotníctva SR

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články