Koronavírus: Prímestské autobusy v medzisviatkovom režime a zadarmo

Koronavírus: Prímestské autobusy v medzisviatkovom režime a zadarmo

17. marca 2020 Off Od PNky.sk

Trnavský samosprávny kraj prijal v pondelok 16. marca ďalšie preventívne opatrenia pre zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19. Týkajú sa prímestskej dopravy, úradu TTSK i sociálnych zariadení.

V spolupráci s dopravcami župa upraví grafikom a autobusy budú premávať vo „medzisviatkovom režime“, čiže F režim – medzi Vianocami a Novým rokom. Podľa vyjadrenia župana Jozefa Viskupiča sa tak síce zredukuje počet spojov, no zachová sa obslužnosť všetkých obcí v kraji.

Župa zároveň zavedie počas nasledujúcich dní bezplatné cestovanie. Dôvodom je, aby sa zamedzilo akýmkoľvek kontaktom občanov so šoférmi pri kupovaní lístka. „Nástup a výstup cestujúcich bude umožnený iba cez zadné dvere autobusu a bude obmedzená možnosť používania sedadiel v bezprostrednom okolí šoféra. Samozrejme pevne veríme, že občania dopravu zdarma nebudú považovať za príležitosť na výlety či návštevy. Toto rozhodnutie slúži výhradne na ochranu vodičov a cestujúcich,“ uviedol J. Viskupič.

Rúška sú povinné v autobuse i vo všetkých krajských organizáciach

Pri cestovaní autobusom musia ľudia použiť rúško, alebo mať minimálne prekrytú tvár. Ak občan odmietne toto nariadenie dodržať, vodič autobusu je oprávnený nepokračovať v jazde a dokonca môže privolať policajnú hliadku. Rovnako ani  do žiadnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja nesmie vstúpiť osoba bez ochrany dýchacích ciest.

Úrad TTSK obmedzuje prítomnosť zamestnancov na pracovisku

Pre obdobie najbližších dvoch týždňov dochádza v budove Úradu TTSK k redukcii počtu prítomných zamestnancov na pracovisku na minimum, približne na 20 percent. „Priamo na Úrade zostanú prioritne riadiaci pracovníci. Plne zachované bude krízové riadenie. Pre zamestnancov, ktorí zostanú doma, bude platiť špeciálny pracovný režim. Budú vykonávať všetky riadne pracovné povinnosti, ktoré je možné zvládať z domáceho prostredia. Tiež budú k dispozícii na výpomoc tým zamestnancom, ktorí zostanú pracovať na úrade. Všetka agenda sa bude naďalej dať vybaviť telefonicky, mailom, či prostredníctvom elektronických služieb,“ priblížil župan.

Na úrade zároveň prestáva fungovať otvorená podateľňa. Pre zásielky je zvonka priamo na budove Úradu TTSK pripravená schránka. Kraj vyzýva občanov, aby čo najviac agendy riešili elektronickou formou – elektronickým podaním, keďže trnavská župa poskytuje mnoho elektronických služieb.

Domovy sociálnych služieb dostanú respirátory

Domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti župy dostali  v priebehu pondelka prvých 1100 respirátorov, ktoré župa zabezpečila pre najohrozenejšiuskupinu zamestnancov. Podľa vyjadrenie predstaviteľov TTSK sa aktuálne čaká na ochranné pomôcky, ktoré pre ambulantných lekárov v kraji, v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu, má zabezpečiť ministerstvo zdravotníctva, prostredníctvom Štátnych hmotných rezerv (ŠHR).

„Nad rámec tejto avizovanej pomoci, trnavská župa predbežne zakontrahovala ochranné rúška a respirátory v celkovej hodnote takmer 1 milión eur. Keďže ide o vysoko nedostatkový tovar, župa sa v týchto dňoch snaží získať čo najviac ochranných prostriedkov pre prioritné subjekty v Trnavskom kraji. Rúška a respirátory ba mali smerovať pre sociálne zariadenia, lekárov, lekárnikov, zubárov či vodičov prímestských autobusov,“ uviedol župan Viskupič.

O pomoc požiadalo aj družstvo neštátnych zdravotníckych pracovníkov Aesculap, ktoré zabezpečuje upratovacie služby aj hygienické potreby v Mestskej poliklinike v Trnave – tá poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta, ale aj širokému okoliu (až 15 spádových obcí ležiacich na území TTSK). „Vzhľadom na závažnosť epidemiologickej situácie na Slovensku sme sa rozhodli v plnej miere pomôcť a poskytneme mimoriadnu dotáciu na zabezpečenie zvýšeného množstva dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, tiež na ochranné rúška a pomôcky,“ uzavrel župan.

-red- Zdroj: TTSK