Mesto Piešťany zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu k prevádzke prímestskej autobusovej dopravy, ktorú zastrešuje Trnavský samosprávny kraj.

Ten informoval, že prevádzka verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vzhľadom k prerušeniu školskej dochádzky na stredných a základných školách, počnúc dňom 12.03.2020 bude až do odvolania zabezpečovaná v obmedzenom režime t. j. ako počas školských prázdnin. Zároveň sa má podľa informácií z VÚC vykonávať dezinfekcia všetkých autobusov.

V Meste Piešťany na základe žiadosti po včerajšom zasadnutí krízového štábu prevádzkovateľ MAD spoločnosť Arriva Trnava bude vykonávať dezinfekciu všetkých autobusov na mestských linkách. V súvislosti s prerušením vyučovania v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany spoločnosť od 11. do 13. marca 2020 zavádza prázdninový cestovný poriadok.

-red- Zdroj: www.piestany.sk, TTSK

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972