Príslušníci Policajného zboru až do odvolania nebudú ukladať sankcie, taktiež nezadržia osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla ani tabuľky s evidenčným číslom tým vodičom motorových vozidiel, ktorým skončila platnosť emisnej a technickej kontroly po 12. marci 2020. Rovnako budú odpustené pokuty za zmeškané kontroly počas trvania mimoriadneho stavu.

„To však neznamená, že vodiči nemusia dodržiavať dopravné predpisy, plne sa venovať vedeniu vozidla. O to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky,“ vystríha Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.

Pokyn k tomuto postupu vydal prezident Policajného zboru v súvislosti s automatickým generovaním pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky tiež informovalo, že pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú odpustené. Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania. „Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú Okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti,“ uviedli v správe na svojej webovej stránke predstavitelia ministerstva. 

-red- Zdroj: Prezídium Policajného zboru SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972