Connect with us

Aktuality

Koronavírus: Opatrenia sa sprísňujú. Polícia má zdokumentovaných viac ako 200 porušení karantény

Published

on

Dnes popoludní mimoriadne zasadla Vláda Slovenskej republiky, ktorá prijala ďalšie sprísnené opatrenia zabraňujúce šíreniu koronavírusu na Slovensku.

Premiér Peter Pellegrini, ktorý je zároveň zastupujúcim ministrom zdravotníctva, informoval v podvečerných hodinách, že pre oblasť zdravotníctva bude vyhlásený núdzový stav. Ten umožní presuny personálu, či techniky a zdravotníci nebudú môcť odmietnuť prísť do práce.

Advertisement
Hello GPT

Od pondelka 16. marca od 6.00 h budú majú byť zatvorené všetky maloobchodné prevádzky, s výnimkou potravín, drogérií, lekární, pôšt, trafík, bánk či predajní s krmivom pre zvieratá.

Stravovacie prevádzky majú zostať tiež bez hostí. Neznamená to, že by reštaurácie mali prestať variť, ale buď budú vydávať jedlo systémom rýchleho občerstvenia, alebo prostredníctvom donáškovej služby. Naďalej platia tiež všetky nariadenia a opatrenia prijaté v predošlých dňoch.

Advertisement
Hello GPT

V nedeľu 15. marca pribudlo na  Slovensku ďalších  17 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Aktuálne tak krajina eviduje spolu 61 prípadov ochorenia COVID-19. Podľa slov premiéra žiadny z pacientov nie je v kritickom stave. Negatívnych testov bolo cez 1370.

Advertisement
Hello GPT

Vláda žiada súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby zrušili plánované operácie a boli pripravení pomôcť štátnym nemocniciam zvládnuť situáciu s nákazou.

Mnohí Slováci porušujú nariadenú domácu karanténu. Polícia eviduje už viac ako 200 prípadov. Peter Pellegrini povedal, že postupne bude všetkým uložená maximálna možná pokuta  1659 eur.

Advertisement
Hello GPT

Na Slovensko sa za ostatné dva dni zo zahraničia vrátilo viac ako 20-tisíc ľudí. V zmysle prijatých opatrení by mali byť všetci v karanténe.

Detailnejšie informácie o opatrenia budú známe zrejme v priebehu zajtrajška.

Advertisement
Hello GPT

Aktualizácia 16.3.2020 01:00

Znenie opatrenia vydaného po mimoriadnom rokovaní vlády

Advertisement
Hello GPT

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon Č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky Č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona Č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

Advertisement
Hello GPT

A) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

Advertisement
Hello GPT

B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 37712004 Z. z., aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.

Advertisement
Hello GPT

D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Odôvodnenie
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa ll. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Advertisement
Hello GPT

Vláda Slovenskej republiky uznesením Č. 113 z 15. marca 2020 uložila Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok uvedených v záväznej časti tohto opatrenia a nariadi izoláciu osôb, ktorí sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky k takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi.
Uvedené opatrenie je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Advertisement
Hello GPT

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva uloží pokutu podl’a § 57 ods~ 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný
regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Advertisement
Hello GPT

Mgr. RNDr. MUDr. J. Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Advertisement
Hello GPT

-red- Zdroj: rtvs.sk

 

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články