V nedeľu 15. marca zasadal Krízový štáb mesta Piešťany. Detaily ďalších opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, samospráva zverejnila v pondelok popoludní. Od 16. marca sa zatvárajú detské ihriská v meste, trhoviská a opatrenia sa dotknú i pohrebov, či prevádzky skleníkov v správe Služieb mesta Piešťany.

Mesto Piešťany od pondelka zatvára detské ihriská a street-workoutové ihrisko pre verejnosť. Informovať o tom bude oznam pri vstupe na každé ihrisko a označenie zákaz vstupu. Kontrolu dodržiavania tohto opatrenia bude vykonávať mestská polícia.

Mestské trhoviská na území mesta Piešťany Centrum a Kocka sú od dnes zatvorené a predaj je zastavený. Uzatvorené je tiež verejné WC na trhovisku na Nálepkovej ulici. Rovnako až do odvolania sú pozastavené Farmárske trhy pred Priorom.

Opatrenia sa dotknú aj pohrebných obradov. Tie sa aktuálne budú vykonávať mimo uzavretých obradných miestností. Verejnosti je odporúčané, aby sa pohrebov zúčastňovali iba najbližší príbuzní s použitím ochranného rúška alebo respirátora. Odporúča sa tiež, aby sa smútoční hostia pri kondolencii vyvarovali podávaniu rúk a aby aj na rozlúčke so zosnulým nezabudli na svoju ochranu a nosili ochranné rúška. Predajňa kvetín pri cintoríne na Bratislavskej ceste bude otvorená iba hodinu pred obradom a v čase obradu. Kytice, či vence je možné si objednať telefonicky na číslach 033/77 269 82, 0903/485 562, alebo emailom zvonarova@sluzbymesta.sk, gerhatova@sluzbymesta.sk.

Aktuálne je už pozastavený až do odvolania predaj parkovacích kariet. Na parkovisku na Nálepkovej ulici budú naďalej pôsobiť zamestnanci na rampe.

Stredisko skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany na Vrbovskej ceste 33 je pre verejnosť uzatvorené. Zastavený je tak i predaj vlastných výpestkov skleníkového hospodárstva.

Zberný dvor zatiaľ zostáva otvorený. Vstup je umožnený iba s použitím ochranného rúška alebo respirátora a rukavíc, pričom vždy môže vojsť iba jeden človek.

Hlásenie porúch napr. osvetlenia, či poškodenie majetku a podobne je možné vybaviť telefonicky, príp. mailom: 033/79 141 01, 033/79 141 03, smp@sluzbymesta.sk. V takýchto prípadoch môžete volať tiež mestskú políciu (č. 159 alebo 33/77 216 26).

Mesto Piešťany v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu má záujem v tejto závažnej situácii pomôcť osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných životných potrieb. Preto vytvára databázu občanov, ktorí majú záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť (nevyhnutný nákup, vyzdvihnutie liekov z lekárne a donášku obeda) a databázu občanov, ktorí túto pomoc potrebujú. Dotazník i podrobné informácie a kontakty nájdete na www.piestany.sk.

-red- Zdroj a foto: Mesto Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972