„Pri výkone inšpekcie práce neboli zistené nedostatky. Z tohto dôvodu teda logicky nebola uložená žiadna sankcia,“ znie stanovisko Inšpektorátu práce Trnava, ktorý v marci vykonal kontrolu na Mestskom úrade v Piešťanoch. Informovalo o tom aj mesto na svojej webstránke. Hoci podnet na inšpekciu podali zamestnanci, kontrolóri s nimi podľa vyjadrenia jedného z nich ani nerozprávali.

msu vecer

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

„Uvádzame, že výkon inšpekcie práce bol vykonaný na základe podnetov zamestnancov mestského úradu,“ potvrdila v stanovisku našej redakcii Sylvia Ďuríková  z oddelenia právnych služieb Inšpektorátu práce a ďalej píše: „Kontrola bola zameraná na dodržiavanie pracovného poriadku  zamestnancov na pracovisku a trvania pracovného pomeru zamestnancov. Pri výkone inšpekcie práce neboli zistené nedostatky. Z tohto dôvodu teda logicky nebola uložená žiadna sankcia.“ Keďže sú podľa nej zákonom viazaní mlčanlivosťou, na otázku redakcie, čo konkrétne kontrolovali, nám vysvetlila: „V akýchkoľvek prípadoch vo veci poskytnutia informácií médiám spravidla reagujeme odpoveďami na otázky vo všeobecnej rovine.“

Hoci podnet, v ktorom žiadali o prešetrenie postupu zamestnávateľa pri plánovanom ukončení pracovného pomeru, podali zamestnanci, kontrolóri sa s nimi ani nestretli. Pre redakciu túto informáciu potvrdil jeden zo zamestnancov, ktorý podal podnet na Inšpektorát práce, „A pokiaľ viem, neoslovili ani nikoho z kolegov,“ uviedol.

-ad/th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972