Kontajnery na zber skla znečisťuje iný odpad

Kontajnery na zber skla znečisťuje iný odpad

16. decembra 2014 Off Od PNky.sk

Referát životného prostredia radnice upozorňuje Piešťancov, aby boli pri triedení odpadu dôslednejší. Podľa vyjadrenia na stránke mesta v poslednej dobe zaznamenali najmä zvýšenú mieru znečistenia skla komunálnym odpadom.

smetiaky odpad

REKLAMA
trhy slniecko

„Občania mesta Piešťany majú na separovaný zber skla k dispozícii kontajnery zelenej farby, ktoré sú určené výlučne na zber skla. V týchto kontajneroch sa však často objavujú okrem skla aj mnohé iné odpady, ktoré sem nepatria ako napríklad papier a plasty,“ uvádza sa vo vyjadrení referátu životného prostredia. Ďalšia manipulácia z takto zmiešaným odpadom je pracovne, časovo aj finančne náročná. Mestský úrad Piešťany preto žiada občanov mesta, aby dôsledne triedili všetky zložky odpadu do nádob, ktoré sú na to určené, farebne odlíšené a riadne označené príslušným názvom. Spoločne takto šetríme finančné prostriedky mestského rozpočtu.“

(inf, Zdroj: www.piestany.sk)