Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava odobrala 2. marca 2017 dva kone z ranča Cawalero, umiestnené budú v náhradnej starostlivosti. Prípad odobratia zvierat z rúk „chovateľky“ tak má po roku ďalšie pokračovanie. K prvému odobratiu došlo ešte 27. januára 2016, ale navzdory zlému zdravotnému stavu zvierat a nevyhovujúcim podmienkam, boli kone po intervencii majiteľkynej advokátky a pre formálnu chybu navrátené na farmu, kde museli prečkať tohtoročnú tuhú zimu. Dúfajme, že snahu veterinárov o zlepšenie podmienok už nič nezahatá a o dvojicu koní bude postarané lepšie, ako tomu bolo doteraz.

IMG_0539

-lt/Zdroj: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972