V stredu 13. mája slovenská vláda zasadala v Špačinciach. Podobne ako to na výjazdových rokovaniach býva, opäť rozdávala peniaze pre daný región. Celkovo dnes ministri rozhodli o podpore vo výške presahujúcej deväť miliónov eur. Priamu finančnú pomoc vo výške dvoch miliónov eur, ktorú uvoľní do 12. júna minister financií Peter Kažimír, vláda nasmerovala najmä do projektov regionálnej a miestnej samosprávy v Trnavskom kraji. Podporu získal Trnavský samosprávny kraj, 64 obcí a dve združenia. O dotácii pre piešťanské letisko, ktorá sa v poslednom čase spomínala viac ráz, vláda nerokovala.

fico

Ilustr. foto

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Z dvoch miliónov má takmer osemsto tisíc slúžiť na zlepšenie infraštruktúry. Zostatok pôjde na opravu materských a základných škôl (343.500 eur), športovú infraštruktúru a detské ihriská (293.000 eur), kultúrne domy a podporu kultúry (162.000 eur), obecné úrady a požiarne zbrojnice (152.500 eur), domy smútku (126.000 eur), domovy sociálnych služieb (100.000 eur) a stredné školstvo (35.000 eur). Finančnú pomoc dostane 64 obcí v kraji.

Návrh položiek dotácií, ktoré vláda schválila na rokovaní v Špačinciach:

IČO Príjemca dotácie Účel Dotáciav eur.
37836901 Trnavský samosprávny kraj oprava dopravnej infraštruktúry 250 000
37836901 Trnavský samosprávny kraj riešenie aktuálnych havarijných stavov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja 100 000
37836901 Trnavský samosprávny kraj oprava a rekonštrukcia inžinierskych sietí, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany 29 000
37836901 Trnavský samosprávny kraj rekonštrukcia kanalizácie budovy, Gymnázium I. Kupca, Hlohovec 6 500
00305367 Dolný Bar zateplenie budovy základnej školy 15 000
00305511 Kostolné Kračany rekonštrukcia športového areálu 20 000
00305553 Lehnice zastrešenie plochy hádzanárskeho  ihriska 50 000
00305821 Vrakúň rekonštrukcia sociálnych zariadení zákl. školy 20 000
00305855 Abrahám rekonštrukcia multifunkčného domu súp. č. 170, LV č. 800 par. č. 69/1 18 000
00305910 Dolné Saliby rekonštrukcia  miestnej komunikácie 30 000
00800295 Pusté Sady oprava strechy na dome smútku 15 000
00306339 Zemianske Sady rekonštrukcia kotolne  v materskej škole 10 000
00309397 Bílkove Humence rekonštrukcia autobusovej  zastávky a prístupové cesty 10 000
00309486 Čáry oprava detského ihriska v materskej škole 12 000
00309656 Kuklov výmena dverí a okien v materskej škole 10 000
00309672 Kúty oplotenie areálu materskej a základnej školy 17 000
00309699 Letničie rekonštrukcia vykurovania v materskej škole 9 000
00309702 Lopašov rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu 15 000
00309729 Mokrý Háj vybudovanie detského ihriska 16 000
00309761 Osuské rekonštrukcia  verejného osvetlenia 15 000
00309770 Petrová Ves výmena okien a dverí na budove obecného úradu 20 000
00309885 Prievaly výmena dvoch garážových brán a oprava fasády na budove požiarnej zbrojnice 14 000
00309893 Radimov rekonštrukcia kultúrneho domu 15 000
00309991 Smolinské rekonštrukcia strechy na  budove obecného úradu a požiarnej zbrojnice 20 000
00310085 Trnovec oprava budovy kultúrneho domu 7 500
00310131 Vrádište rekonštrukcia  detského ihrisko 18 000
00312312 Brestovany rekonštrukcia cesty v areáli  základnej školy 20 000
00312266 Bohdanovce n/Trnavou rekonštrukcia strechy kultúrneho domu 25 000
00312274 Bojničky rekonštrukcia domu smútku 20 000
00312321 Bučany odstránenie vlhkosti v pivnici základnej školy 25 000
00312339 Buková rekonštrukcia kultúrneho domu v obci 20 000
00312347 Cífer renovácia  športového areálu 60 000
00312355 Červeník oprava miestnej komunikácie 60 000
00312363 Dechtice oprava miestnej komunikácie  – most pre peších cez potok Blava 30 000
00312380 Dobrá Voda rekonštrukcia obecného úradu 13 500
00312436 Dolné Trhovište oprava materskej školy 13 000
00312495 Dvorníky rekonštrukcia domu smútku 30 000
00312541 Horné Otrokovce rekonštrukcia materskej školy 15 000
00312622 Kátlovce oprava budovy domu smútku 20 000
00312631 Kľačany rekonštrukcia strechy na materskej škole 25 000
00312657 Kočín Lančár výmena strešnej krytiny na materskej škole 20 000
00312673 Košolná opravu mostu cez vodný tok 25 000
00312746 Majcichov oprava miestnej komunikácie 20 000
00312771 Merašice rekonštrukcia strechy na materskej škole 22 000
00312789 Moravany n/Váhom oprava miestnych komunikácií 16 000
00312894 Prašník rekonštrukcia miestnych komunikácií 20 000
00312916 Rakovice plynofikácia  a dobudovanie infraštruktúry 11 500
00312941 Ružindol oprava sociálnych zariadení a šatní  v telocvični Ružindol 30 000
00312959 Sasinkovo rekonštrukcia detského ihriska 25 000
00312983 Smolenice rekonštrukcia  a napojenie kanalizácie základnej školy 30 000
00313033 Špačince rekonštrukcia ciest a chodníkov 200 000
00313106 Trebatice oprava miestnych komunikácií 25 000
00313122 Trstín rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v budove základnej školy 20 000
00313211 Zeleneč oprava strechy budovy obecného úradu 25 000
00682250 Ratkovce rekonštrukcia domu smútku 12 000
00305375 Veľké Dvorníky vybudovanie oddychovej a  relaxačnej zóny 25 000
00611638 Dolná Streda rekonštrukcia cestnej komunikácie 75 000
00682187 Križovany n/D oprava strechy na materskej škole 25 000
00682217 Opoj oplotenie cintorína 29 000
00682144 Pavlice rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice 22 000
00682136 Slovenská N. Ves rekonštrukcia budovy kultúrneho domu 15 000
00682241 Hubina výmena okien na kultúrnom dome 11 000
00682195 Dlhá oprava strechy na kabínach telovýchovnej jednoty 24 000
00682152 Horné Trhovište rekonštrukcia kultúrneho domu 13 500
00686301 Dolné Lovčice oprava strechy na materskej škole 18 500
31826270 Ducové oprava strechy a fasády na materskej škole 17 000
31827322 Šípkové oprava budovy obecného úradu 20 000
34007521 Hrnčiarovce rekonštrukcia kotolne kultúrneho domu 35 000
36088986 Baseballový klub Angels, Trnava dostavba  baseballového  ihriska 25 000
45010978 Trnavská asociáciasluchovo postihnutých TASPO vydanie knižnej publikácie 5 000

Okrem toho minister zdravotníctva Viliam Čislák prispeje zo svojho rezortu na rekonštrukciu Fakultnej nemocnice v Trnave a z ministerstva práce poputujú prostriedky na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov. Zrekonštruovať by sa mala aj cesta medzi Sencom a Galantou, zmodernizované bude aj vybavenie dobrovoľných hasičov v Trnave a havarijné stavy na niektorých školách.

TS TTSK/red

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972