Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera už po štvrtýkrát prispela k najväčšiemu celosvetovému ekologickému podujatiu pre verejnosť Hodina Zeme. V sobotu 25. marca o pol deviatej večer žiaci symbolicky na šesťdesiat minút vypli osvetlenie Kolonádového mosta.

Podujatie Hodina Zeme sa koná vždy v poslednú marcovú sobotu. „Hotelová akadémia ako jediná stredná škola v rámci Trnavského samosprávneho kraja sa zapojila do výzvy Hodina Zeme, ktorú vyhlásila Svetová organizácia na ochranu prírody. Poukazuje na svetelné znečisťovanie, globálne otepľovanie a šetrenie financií,” povedala Iveta Belányová, riaditeľka odboru školstva a telesnej kultúry TTSK.

„Tento rok sa do tejto aktivity zapojilo sedemtisíc miest po celom svete. Som rád, že sú medzi nimi aj Piešťany vďaka iniciatíve Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. Snažíme sa okrem všeobecného a odborného vzdelávania viesť študentov aj k ekologizácii a ochrane životného prostredia,“ povedal riaditeľ hotelovej akadémie Ladislav Blaškovič.

Pri svetle sviečok predviedli žiaci hotelovej akadémie tanečné aj spevácke vystúpenie. Skupina Fandango spestrila večer ohňovou šou. Sprievod so sviečkami potom prešiel na druhú stranu mosta a späť. Na záver zazneli country pesničky.

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972