Mestu Piešťany sa opakovane pokúša získať externé prostriedky na opravu Kolonádového mosta, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V novembri minulého roka schválilo zastupiteľstvo na podnet radnice zapojenie sa do výzvy Ministerstva kultúry SR vrámci programu Obnovme si svoj dom s projektom „Most kolonádový – rekonštrukcia kolonádového mosta a sochy“, ktorý samospráva vyčíslila na sumu 1,8 milióna eur. Primátor Miloš Tamajka dnes na svojom FB profile informoval, že mestu bola v prvom kole na Kolonádový most schválená dotácia 150-tisíc eur.


Potreba rekonštrukcie mosta je dlhodobá záležitosť. Pred desiatimi rokmi samospráva pod vedením primátora Rema Cicutta plánovala obnovu exteriéru diela architekta Emila Belluša avšak ukázali sa aj problémy so statikou. „Najskôr sme plánovali len úpravu vonkajšieho vzhľadu mosta. Minuloročné vypustenie vodnej nádrže Sĺňava nám však umožnilo skontrolovať aj jeho nosnú časť. Pri kontrole pilierov statici zistili ich značné podmytie vodou,“ povedal Remo Ciccuto v roku 2008 pre portál www.cas.sk. Mesto následne uvoľnilo prostriedky na projektovú dokumentáciu. Vznikol tak projekt rekonštrukcie nosných prvkov, strechy, ale aj funkčného využitia a obnovy vzhľadu pamiatky. Náklady na realizáciu sú aktuálne vypočítané takmer na 2 milióny eur.

Mesto Piešťany malo snahu podať žiadosti o financie na rekonštrukciu z viacerých výziev v rokoch 2011-12, 20142015,  2017, keď sa sumy pohybovali od 1,3 mil. eur po 2,5 mil. eur avšak neboli úspešné. 

Samospráva investovala v roku 2013 88-tisíc eur do opravy prestrešenia Kolonádového mosta, rekonštrukcie elektrických rozvodov, výmeny svietidiel a maľovania stien a stropov. V roku 2014 sa na moste preinvestovalo 34500 eur na opravu strechy, kde   25-tisícmi  prispelo dotáciou Ministerstvo kultúry SR.

O čom je čiastočne podporený projekt?

Pri zdôvodnení potreby rekonštrukcie Kolonádového mosta Mesto Piešťany argumentovalo vetami: „Závery z poslednej diagnostiky Kolonádového mosta podrobne charakterizujú aktuálny stav mosta a navrhujú opatrenia na jeho zlepšenia. Na mostnej konštrukcii sú viaceré poruchy, ktoré rôznym spôsobom (z hľadiska závažnosti) ovplyvňujú bezpečnosť, spoľahlivosť a aj jeho vizuálna stránku. Okrem iného je to zhoršujúci sa stav nosnej konštrukcie, nefunkčnosť izolačnej schopnosti vozovky; strešná krytina nad promenádnou časťou je v dezolátnom stave; kryt pešej zóny je značne porušený dodatočnou montážou vstupných poklopov k cudzím zariadeniam a na celej nadstavbe je vidieť vplyv zanedbanej údržby.“

Zámerom projektu, na ktorý radnica dostala 150-tisíc namiesto požadovaných 1,8 milióna je nielen obnova mosta, ale i zriadenie galerijných priestorov na osvetové účely, a to v ľavom krídle mosta (z kúpeľnej strany) a informačno-prezentačných priestorov,
v jeho pravom krídle (z mestskej strany), vrátane pitného pavilónu. Predmetom projektu je aj rekonštrukcia priestorov predajní, likvidácia súčasného disproporčného stavu priestoru, obnova obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, výmena a výplň otvorových konštrukcií, nové technické a konštrukčné zabezpečenie miestností a interiérové vybavenie.

Projekt sa mal realizovať v troch častiach ako rekonštrukcia mostnej časti vrátane vstupných plôch, rekonštrukcia nadstavby – vrchnej časti mosta, strechy a komplexné riešenie obnovy interiéru.

Výsledkom by malo byť zriadenie Infocentra, ktorého predmetom majú byť informačno-prezentačné aktivity, ako napr. besedy, stretnutia s občanmi a návštevníkmi, predaj suvenírov a informačno-propagačných materiálov a taktiež zriadenie Galérie na pracovné workshopy, vernisáže, výstavy, umelecko-kultúrne projekty, a pod.

Čo konkrétne by sa malo za aktuálne schválených 150-tisíc eur primátor Miloš Tamajka ani radnica v tlačovej správe bližšie nešpecifikovali. Hovorkyňa iba informovala, že rezort kultúry zároveň oznámil, že v prípade úspor v rámci verejného obstarávania môže dôjsť v druhom kole rokovania komisie, ktorá prerozdeľovala prostriedky, k pozitívnemu prehodnoteniu výšky dotácie.

-th- Zdroj: www.piestany.sk Foto: -th-, -mp- Vizualizácia: Mesto Piešťany

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972